Křest

Křest

Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti. (KKC 1213)

O křest žádají rodiče, případně zákonní zástupci nebo sám dospělý nepokřtěný člověk. U dítěte do věku 14 let rodiče absolvují přípravu během dvou setkání na faře. V případě staršího 14 let probíhá roční katechumenát, který začíná vždy na jaře, aby katechumen mohl být pokřtěn o velikonoční vigilii následujícího roku. O křest mohou žádat ti, kdo žijí na území farnosti. V jiných případech je potřeba mít propuštění ke křtu z místa bydliště.

Důležitou postavou je kmotr (kmotra), který se zaručuje za křesťanskou výchovu. Proto je potřeba aby to byl pokřtěný, biřmovaný katolík, který je praktikující, tedy žije ze svátostí, pravidelně chodí do kostela a případě života ve vztahu, tak žije v manželství uzavřené v katolické církvi.

Domluva emailem nebo telefonicky. Na první setkání si s sebou přineste kopii rodného listu dítěte a oddací list rodičů.