Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Zuzanu Esterkovu a celou živou a zemřelou rodinu.

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé rodiče Marii a Františka Hanáčkovi, dceru, dva zetě a duše v očistci.

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Martina Mokrušu, rodiče a živou i zemřelou rodinu.

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za rodiče Jana a Anežku Bravencovi, dceru a 3 syny a rodiče Annu a Františka Lekavých a syna Petra a dceru Annu.

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé manžele Zdenku a Augustina Charuzovy, jejich zemřelého syna a zetě. Za zemřelou rodinu Davidovu, Charuzovu, Hajtmarovu, Sovovu a Sáblíkovu a duše v očistci.

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé spolužáky z ročníku 1950/51 a duše v očistci.

8Panny Marie, prostřednice všech milostí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé spolužáky a kamarády.

9Nanebevstoupení Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé Jana a Zdenku Hanáčkovi, dvoje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu.

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Františka Buštíka, rodiče Sasínkovi, celou živou a zemřelou rodinu.

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Annu a Jana Tesaříkovi, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Františku a Jana Veselské, Marii a Jakuba Froňkovi, Františku Froňkovou a Vladimíra Pražáka.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za všechny matky z naší farnosti.

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Miroslava Jašůrka, Milana Šeniglu, a poděkování za 75 let života.

15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé Ludmilu a Františka Vaculíkovy, Anežku a Ladislava Holečkovy a celou žijící a zemřelou rodinu.

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Jakuba a Štěpánku Hanáčkovy, dvoje rodiče, zetě a celou žijící a zemřelou rodinu.

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za rodiče Jamborovi, Sládkovi a syna Stanislava a celou rodinu.

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Marii Špérovu a požehnání pro manžela a 2 děti, a za duše v očistci.

 • 20:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 20:00 - 21:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Svatodušní vigilie

19Seslání Ducha Svatého
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za děti, kteří letos přistoupí ke svatému přijímání.

20Panny Marie Matky Církve
21Výročí posvěcení katedrály
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za dary Ducha Svatého a dary víry pro mladé rodiny.

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Annu a Miloslava Vaculovičovy, manžele Sedláčkovy, jejich rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Josefa Hercoga a duše v očistci.

24den modliteb za církev v Číně
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé rodiče Jana a Ludmilu Holešínských a duše v očistci.

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Ladislava Vaculoviče, manžele Marii a Vlastimila Pazderkovi, vnučku Janu a zemřelou rodinu.

26Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple nejsvětější Trojice

  Za rodiče Petra a Miroslavu Štěpánkovy, syna Petra a živou a zemřelou rodinu a dobrodince kaple.

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Milana Knapce, ročník 1953 a spolužáky, a za duše v očistci.

29sv. Pavla VI., papeže
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Zuzanu a Františka Kaděrovi, dceru Hanu Fajtlovou a celou živou a zemřelou rodinu.

30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za živé i zemřelé členy a členky Sv. Hodiny.

31Navštívení Panny Marie
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Petra Balaštíka, jeho rodiče a dva bratry.