Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 3.3. do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
neděle
3.3.
07:30 Za farnost.
09:30 Za rodiče Šindarovy, za živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
7.3.
18:00 Za živou i zemřelou rodinu Plchutovu a Němcovu a duše v očistci.
pátek
8.3.
18:00 Za Petra Bízu, živou a zemřelou rodinu.
sobota
9.3.
07:30 Za živé a zemřelé Františky z naší farnosti.
neděle
10.3.
07:30 Za rodiče Pavelkovy a celou živou a zemřelo rodinu.
09:30 Za farnost.
úterý
12.3.
18:00 Za Jana Němce, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu.
středa
13.3.
18:00 Za zemřelého Františka Havlíka, dvoje rodiče, za živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
14.3.
18:00 Za rodiče Hajduchovi, pravnuka a celou živou i zemřelou rodinu.
pátek
15.3.
18:00 Za Martina Pavelku a požehnání pro dva syny, a za duše v očistci.
sobota
16.3.
07:30 Za zemřelou Martu Režńákovou a manžela Pavla, a požehnání pro celou rodinu.
neděle
17.3.
07:30 Za farnost.
09:30 Za Josefa a Marii Hercogovi, syna a dvoje rodiče.
úterý
19.3.
18:00 Za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
středa
20.3.
18:00 Za zemřelou Zdeňku Hodesovu, dceru Zdenku a zemřelé rodiče Prčikovi.
čtvrtek
21.3.
07:30 Za zemřelé manžele Karla a Ludmilu Balaštíkovy, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
22.3.
07:30 Za zemřelou Annu Zálešákovu, manžela, dceru a duše v očistci.
sobota
23.3.
07:30 Za Františka a Viktorii Holešínských, děti a vnuky a celou žijící i zemřelo rodinu.
neděle
24.3.
07:30 Za Josefa Hladiše k 3.výročí úmrtí, za vnuka Františka Baluse, za rodiče Ferovy, Marii Doležalovou a švagra Ivana.
09:30 Za farnost.
úterý
26.3.
07:30 Za rodiče Hodesovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
středa
27.3.
07:30 Za zemřelého Františka Tomšeje, rodiče a na vlastní úmysl.
čtvrtek
28.3.
18:00 Za živé i zemřelé členy a členky Sv. Hodiny.
pátek
29.3.
18:00 Velkopáteční obřady
sobota
30.3.
19:00 Za všechny letos pokřtěné, za katechumeny a hledající Boha.
neděle
31.3.
07:30 Za farnost.
09:30 Za zemřelou Blaženu Macháčková, k nedožitým 90. narozeninám, manžela, a celou živou i zemřelou rodinu.
pondělí
1.4.
07:30 Za živou a zemřelou rodinu Špičákovu, Oralovu, Novotnou a Vičíkovu, za obrácení a dar víry, za uzdravení a dar zdraví.
úterý
2.4.
18:30 Za Josefa Vagundu, Julia a Františku Vagundovy, Jana a Františku Kratochvílovy, celou živou a zemřelou rodinu.
středa
3.4.
18:30 Za Marii a Petra Ilčíkovi, živou a zemřelou rodinu Ilčíkovu a Luxovu.
čtvrtek
4.4.
18:00 Za Olgu a Vlastimila Šupovi a celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
5.4.
18:30 Za zemřelého Milana Šefčíka, švagry, živou a zemřelou rodinu Šefčíkovu, Kalnou, Pavelkovu a Matyášovu.
sobota
6.4.
07:30 Za bratry Petra a Františka Benešovských.
neděle
7.4.
07:30 Za farnost.
09:30 Za rodinu Bízovu, Patočkovu, manžele Lamačovy a rodinu Pospíšilovu a za duše v očistci.
středa
10.4.
18:30 Za Jana a Bohumilu Špérovi, dva syny, zetě, snachy,  dvoje rodiče a duse v očistci.
čtvrtek
11.4.
18:00 Za zemřelé manžele Františka a Františku Dubinovi, sourozence a zemřelou a živou rodinu.
pátek
12.4.
18:30 Za rodiče Sládkovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
sobota
13.4.
07:30 Za zemřelou Annu Kudličkovou a dvoje rodiče.
neděle
14.4.
07:30 Za Františka a Květoslavu Havlíkovy, syna Františka a celou živou a zemřelou rodinu.
09:30 Za farnost.
úterý
16.4.
18:30 Za Vlastu a Petra Jaroškovi, rodiče Varmužovi a syna Karla.
středa
17.4.
18:30 Za zemřelého Josefa Bognara, vnuka Libora a celou živou i zemřelou rodinu.
čtvrtek
18.4.
18:00 Za zemřelou maminku Hanu Půčkovou, rodiče Ilčíkovi a celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
19.4.
18:30 Za Blaženu Miklíkovu, vnuka Tomáše, dvoje rodiče a za živou i zemřelou rodinu.
sobota
20.4.
07:30 Za Jana a Marii Pavelkovi, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci.
neděle
21.4.
07:30 Za farnost.
09:30 Za živé a zemřelé skauty z naší farnosti.
středa
24.4.
18:30 Za Jana a Kláru Ševčíkovy, řeholní sestru Blaženu, celou živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci.
čtvrtek
25.4.
18:00 Za Jakuba Hubalíka, Josefa Vaculíka a celou živou i zemřelou rodinu.
pátek
26.4.
18:30 Za zemřelé rodiče Trávníkovy a syna Vojtěcha a za zemřelé rodiče Glosovy, dceru Ludmilu a za celou živou a zemřelou rodinu.
sobota
27.4.
07:30 Za zemřelého Pavla Forcha a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
28.4.
07:30 Za Josefa Brablce, rodiče Julii a Josefa a celou živou a zemřelou rodinu Brablcovou a Skočíkovou.
09:30 Za farnost.
úterý
30.4.
18:30 Za Miroslava Jašůrka, Milana Šeniglu, a poděkování za 75 let života.
středa
1.5.
18:30 Za Zuzanu Esterkovu a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
2.5.
18:00 Za zemřelé rodiče Marii a Františka Hanáčkovi, dceru, dva zetě a duše v očistci.
pátek
3.5.
18:30 Za Martina Mokrušu, rodiče a živou i zemřelou rodinu.
sobota
4.5.
07:30 Za rodiče Jana a Anežku Bravencovi, dceru a 3 syny a rodiče Annu a Františka Lekavých a syna Petra a dceru Annu.
neděle
5.5.
07:30 Za farnost.
09:30 Za zemřelé manžele Zdenku a Augustína Charuzovy, jejich zemřelého syna a zetě. Za zemřelou rodinu Davidovu, Charuzovu, Hajtmarovu, Sovovu a Sáblíkovu a duše v očistci.
úterý
7.5.
18:30 Za zemřelé spolužáky z ročníku 1950/51 a duše v očistci.
středa
8.5.
18:30 Za zemřelé spolužáky a kamarády.
čtvrtek
9.5.
18:00 Za zemřelé Jana a Zdenku Hanáčkovi, dvoje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
10.5.
18:30 Za Františka Buštíka, rodiče Sasínkovi, celou živou a zemřelou rodinu.
sobota
11.5.
07:30 Za Annu a Jana Tesaříkovi, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
12.5.
07:30 Za Františku a Jana Veselské, Marii a Jakuba Fronkovi, Vladimíra Pražáka a celou živou i zemřelou rodinu.
09:30 Za všechny matky z naší farnosti.
středa
15.5.
18:30 Za zemřelé Ludmilu a Františka Vaculíkovy, Anežku a Ladislava Holečkovy a celou žijící a zemřelou rodinu.
čtvrtek
16.5.
18:00 Za Martina Havelku, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Havelkovu a duše v očistci.
pátek
17.5.
18:30 Za rodiče Jamborovi, Sládkovi a syna Stanislava a celou rodinu.
sobota
18.5.
07:30 Za Marii Špérovu a požehnání pro manžela a 2 děti, a za duše v očistci.
neděle
19.5.
07:30 Za farnost.
09:30 Za děti, kteří letos poprvé přistupují ke svatému přijímání.
úterý
21.5.
18:30 Za dary Ducha Svatého a dary víry pro mladé rodiny.
středa
22.5.
18:30 Za Annu a Miloslava Vaculovičovy, manžele Sedláčková, jejich rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
23.5.
18:00 Za Josefa Hercoga a duše v očistci.
pátek
24.5.
18:30 Za zemřelé rodiče Jana a Ludmilu Holešínských a duše v očistci.
sobota
25.5.
07:30 Za Ladislava Vaculoviče, manžele Marii a Vlastimila Pazderkovi, vnučku Janu a zemřelou rodinu.
neděle
26.5.
07:30 Za farnost.
09:30 Za rodiče Petra a Miroslavu Štěpánkovy, syna Petra a živou a zemřelou rodinu a dobrodince kaple.
středa
29.5.
18:30 Za Zuzanu a Františka Kaděrovi, dceru Hanu Fajtlovou a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
30.5.
18:00 Za živé i zemřelé členy a členky Sv. Hodiny.
pátek
31.5.
18:30 Za Petra Balaštíka, jeho rodiče a dva bratry.
sobota
1.6.
07:30 Za zemřelého manžela Jaroslava Bíreše k 5. výročí úmrtí, dvoje rodiče, tři švagry a za žijící rodinu.
neděle
2.6.
09:30 možná bude jen hrubá
úterý
4.6.
18:30 Za Zuzanu a Pavla Hajduchovi, manžele Štosovi a duše v očistci.
středa
5.6.
18:30 Za rodiče Františku a Josefa Štěpánkovy a živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu.
čtvrtek
6.6.
18:00 Za zemřelé Františka a Marií Patrmanovi, dvoje rodiče a za živou i zemřelou rodinu.
pátek
7.6.
18:30 Za zemřelou Annu a Břetislava Škápíkovi.
sobota
8.6.
07:30 Za zemřelého Františka Čepila k 1. výročí úmrtí a za celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
9.6.
09:30 Za farnost.
středa
12.6.
18:30 Za Jana Rylku, rodinu Kabelovu a Rylkovu, a za duše v očistci.
čtvrtek
13.6.
07:30 Za Františka a Marii Špérovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
pátek
14.6.
18:30 Za zemřelou Ludmilu Hodesovu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci.
sobota
15.6.
07:30 Za zemřelou maminku Danu Holomkovou, s prosbou o požehnání pro živou rodinu.
neděle
16.6.
07:30 Za farnost.
09:30 Na poděkování za šedesát let společného života a za celou živou i zemřelou rodinu Mrázovu a Prčíkovu.
úterý
18.6.
18:30 Za zemřelé Františka a Ludmilu Novákovy a za celou živou a zemřelou rodinu.
středa
19.6.
18:30 Za Miroslava a Marii Pryglovi a rodinu Forchovu.
čtvrtek
20.6.
18:00 Za Vladimíra Hrabala, Jana Ševčíka a celou živou i zemřelou rodinu.
pátek
21.6.
18:30 Za zemřelé rodiče Havlíkovi, syna, zetě, zemřelé rodiče Flášarovi, žijící rodinu a duše v očistci.
sobota
22.6.
07:30 Za zemřelé Františka a Ludmilu Lamačovi, syna Jana, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci.
neděle
23.6.
07:30 Za zemřelého Pavla Režňáka a manželku Martu, dvoje rodiče a požehnání pro celou rodinu.
09:30 Za farnost.
středa
26.6.
18:30 Za zemřelé rodiče Marii a Jaroslava Hamšíkovy a Annu a Karla Balaštíkovi, celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
27.6.
18:00 Za zemřelého mládence Josefa Štěpánka a živou rodinu.
pátek
28.6.
18:30 Za Anežku Bortlíkovou, celou živou a zemřelou rodinu.
sobota
29.6.
07:30 Za zemřelé manžele Terezii a Františka Jochovy, jejich rodiče, celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
30.6.
07:30 Za farnost.
09:30 Za zemřelé rodiče Balaštíkovy, Kůrečkovy a Švagerkovy a za živou rodinu. A na poděkování za uzdravení.