Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 25.2. do 3.3.2024 - 09. týden

neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 Za Petra Ištvánka, rodiče Ištvánkovy, rodiče Marii a Ladislava Nových.
09:30 Za farnost.
pondělí 26.2. pondělí 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 27.2. úterý 2. postního týdne
18:00 Za zemřelého Stanislava Kramáře, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu Kramářovu a Dubinovu.
středa 28.2. středa 2. postního týdne
18:00 Za zemřelého Imricha Hanispáka, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek 29.2. čtvrtek 2. postního týdne
18:00 Za zemřelého Petra Hodese, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu.
pátek 1.3. pátek 2. postního týdne
18:00 Za zemřelé manžele Ludmilu a Františka Bízovi, zemřelé rodiče Kmentovi a Bízovi, a celou živou i zemřelou rodinu.
sobota 2.3. sobota 2. postního týdne
07:30 Za zemřelou rodinu Šupovu a Trávníkovu, vnuka Jendu, duše v očistci a živou rodinu.
neděle 3.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 Za farnost.
09:30 Za rodiče Šindarovy, za živou a zemřelou rodinu.


 • Děkuji za hojnou účast a finanční podporu aktivit P. Františka Staňka.
 • Dnes proběhla sbírka Svatopetrský haléř.
 • Po mši svaté si vyzvedněte hlasovací lístek do nové Pastorační rady farnosti. Prosím, aby každý dospělý náš mutěnský farník si vzal právě jeden lístek a vybral maximálně 5 jmen. Lístky můžete vhazovat po celý týden až do příští neděle 3.3. zpět do krabiček. V následujícím týdnu mnou jmenovaná volební komise hlasy sečte. Prvních 5 zvolených farníků doplní dalších 5 mnou jmenovaných.
  Připomínám, že bych byl rád, aby v Pastorační radě farnosti byli lidé, kteří mají touhu farnost posunout, propojit a dávat zpětnou vazbu. A věřím, že skrze tuto radu budeme schopni zapojit do růstu naší farnosti všechny schopné a ochotné.
 • Křížové cesty jsou v neděli v 14:30 a v pátek 17:30.
 • V pondělí v 18:00 se setká Farní rada nad plánováním jarní brigády.
 • Zpovídání před prvním pátkem bude jako obvykle ve středu 28.2. od 16:00, ve čtvrtek Hovorany od 16:30 a pátek Čejkoviceod 16:00.
 • 10.3. bude velikonoční jarmark. Něco vyrobíme s dětmi na faře a taky budeme rádi za vaše výrobky. Výtěžek bude určen na stavbu nové fary a na podporu výletu letošních prvokomunikantů.
 • Kdo byste měli doma už nevyužívané dětské Bible nebo jiné modlitební knížky pro děti, můžete je přinést do sakristie a já je použiju pro jiné děti nebo nechám v kostele na půjčení.
 • Chci pozvat mládež od 14 let na Velikonoce na MAMRE, od Zeleného čtvrtka do neděle Vzkříšení. Je to příležitost se ztišit, zažít Velikonoce jinak, včetně tradiční pesachové večeře, kterou bych třeba příští rok ve farnosti rád nabídl. Bližší informace jsou na webu MAMRE nebo u mě.
 • Děti dostaly na postní dobu obrázky s úkoly. Dospělí se mohou na každý týden zapojit do výzvy, která je vyobrazena před oltářem, lístečky najdete u vstupních dveří kostela. Další možností je mobilní aplikace Malý průvodce postní dobou, která je ke stažení na stránkách biskupství www.biskupstvi.cz
 • Byl jsem osloven se žádostí o přípravu dospělého na křest. Rád bych tedy po Velikonocích započal roční katechumenát, proto chci pozvat všechny dospělé, kteří by se rádi stali křesťany, aby se mi ozvali. A též přijímám tipy na lidi, které bych mohl já osobně pozvat. Děkuji.
------------------ kontakt ------------------
www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY