Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
07:30 Za farnost.
10:30 Za zemřelé Jana a Štěpánku Balaštíkovy, snachu Marii a celou živou a zemřelou rodinu.
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
18:30 Za zemřelého Milana Kováče, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu, a na poděkování za dar života.
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
18:30 Za zemřelého Františka Hanáčka a celou živou a zemřelou rodinu, a duše v očistci.
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
08:00 Za Annu a Václava Švejcarovy, rodiče Švejcarovy a Pavelekovy.
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:30 Za zemřelé dvoje rodiče, manžela, dceru, bratra a celou rodinu, a na poděkování za 80 let života.
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
07:30 Za Františka a Emilii Hanáčkovy a za živou a zemřelou rodinu.
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
07:30 Za farnost.
10:30 Za Kateřinu a Jaroslava Bílkovy, manžele Šrámkovy, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.

  • Dnešní sbírka byla na potřeby farnosti. Sbírka v neděli 3.9. byla 26.030Kč, v neděli 10.9. 19.154Kč a v neděli 17.9. 19.511Kč. Všem dárcům kéž to Bůh oplatí.
  • Děkuji všem, kdo mi nějak pomáhají se zabydlet na faře. Dobré ženy už dvakrát udělaly brigádu na úklid, je vymalován kněžský byt, drobné úpravy dveří či vrat, zapojila se i chasa do montáže nábytku a mnozí další. Děkuji, cítím se být farností přijat.
  • Tento čtvrtek a pátek 28. a 29. chci navštívit naše nemocné. Chci navštívit ty, kdo se ani jednou za měsíc nedostanou na mši svatou a ke zpovědi. Budu rád, když na nikoho nezapomeneme.
  • Tento čtvrtek je státní svátek. Mše svatá bude ráno a večerní pro děti v tomto volném dni nebude.
  • Příští neděli bude v 14:30 růžencová pobožnost a po ní půjdeme pouštět za hřbitov draky. Zvu všechny děti a jejich rodiče.
  • Od října budu mít volné dny v pondělí, takže zapsané mše svaté budu sloužit v úterý. A od 8.10. bude hrubá nedělní mše svatá v 9:30. Primárně bude pro rodiny s dětmi.
  • Po každé nedělní mši během celého školního roku dostanou děti do každé rodiny jeden obrázek. Komu bude chybět, jsou v sakristii.
  • Rád bych pozval naše mladé k aktivitám pořádaným na DCŽM MAMRE, speciálně na Duchovně-osobnostní kurz (od 14let) nebo Kurz vedoucího (od 18 let). Kdo bystě měli zájem, rád osobně řeknu více a taky tuto aktivitu podpořím.

------------------ kontakt ------------------

www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26