Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 Za farnost.
09:30 Za děti, kteří letos přistoupí ke svatému přijímání.
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21.5. svátek Výročí posvěcení katedrály
18:30 Za dary Ducha Svatého a dary víry pro mladé rodiny.
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
18:30 Za Annu a Miloslava Vaculovičovy, manžele Sedláčkovy, jejich rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 Za Josefa Hercoga a duše v očistci.
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
18:30 Za zemřelé rodiče Jana a Ludmilu Holešínských a duše v očistci.
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
07:30 Za Ladislava Vaculoviče, manžele Marii a Vlastimila Pazderkovi, vnučku Janu a zemřelou rodinu.
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 Za farnost.
Kaple nejsvětější Trojice 10:00 Za rodiče Petra a Miroslavu Štěpánkovy, syna Petra a živou a zemřelou rodinu a dobrodince kaple.

 • Děkuji za přípravu na slavnost Prvního svatého přijímání, od úklidu, výzdoby, zpěvů a hraní, až po zapojení rodičů, zejména za jejich osobní svědectví života a víry v Boha.
 • Ve středu v poledne navštíví farnost pan děkan a proběhne vizitace farnosti.
 • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek 23. na Horním konci a pátek 24. května na Dolním konci. Další bude těsně před prázdninami. Kdo byste chtěli přidat nějakého nemocného, nebo pro změnu květnovou návštěvu vynechat, prosím, ozvěte se mi.
 • Ve čtvrtek v 20:00 bude na faře modlitba Lectio Divina. Je to modlitební setkání nad textem Bible k prohloubení vztahu k Písmu a ve vztahu s Bohem. Je to možné i pro ty, kdo se cítí být začátečníky.
 • V neděli bude hrubá mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice v 10:00. Děkuji za její přípravu.

 

 • O týden později v neděli 2.6. budeme slavit slavnost Božího Těla a týden na to slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, vždy v 10:00. Budu rád, když se do slavnosti zapojíme jako obvykle, také tím, že oslavíme Boha krásou svých krojů, které jsou naší folklórním bohatstvím.
 • V neděli 2.6. odpoledne v 16:00 bude v kostele setkání všech lektorů a těch, kdo by měli o tuto službu zájem.
 • V neděli 9.6. v 15:00 bude v kostele setkání těch, kdo by měli zájem o svátost biřmování. Svátost je určena pro každého pokřtěného katolického křesťana, aby mohl duchovně dospět. Budu rád, když nabídky využije jak naše mládež starší 13-ti let, tak i vy, kdo jste starší, se kterými vytvořím pak samostatnou skupinu.
 • Na obvyklých místech je k rozebrání další číslo Kateřinovin. Budu moc rád, když se dostane také mezi ty, kteří se už do kostela nedostanou.
 • Připomínám Májové pobožnosti, které jsou v květnu vždy na začátku mše svaté a v neděli odpoledne ve 14:30. Děti, které budou recitovat (číst) básničku můžete zapisovat do tabulky vzadu v žebráčce.
 • Oblastní Charita Hodonín nabízí možnost dobrovolnické služby pro hospitalizované pacienty. Např. jednou za týden (14 dní) by v odpoledních hodinách přišli na oddělení a s pacientem hráli společenské hry, povídali si, předčítali, pomodlili se, v případě hezkého počasí by jeli do parku apod. Více je na plakátku.
 • A 12.-17.8.2024 v Kroměříži bude Celostátní setkání animátorů a dalších mladých, kteří mají zájem o službu ve své farnosti. Rád tam vyšlu malou skupinku mládeže.
------------------ kontakt ------------------
www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY