Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 21.7. do 28.7.2024 - 30. týden

neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
07:30 Za farnost.
09:30 Za zemřelého Miroslava Kúřila, rodiče, rodiče Šlapetovi a celou živou a zemřelou rodinu.
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18:30 Za zaměstnance Charity a jejich dobrodince.
středa 24.7. středa 16. týdne v mezidobí
18:30 Za živé a zemřelé osmdesátníky.
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
14:00 Pohřeb pana Karla Skočíka
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18:30 Za živé a zemřelé Anny z naší farnosti.
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
07:30 Na úmysl dárce.
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
07:30 Za Jana a Annu Skočíkovi, celou živou a zemřelou rodinu.
09:30 Za farnost.

  • Mysleme na naše děti, které jsou ještě tyden se SAMem na táboře.
  • Ve čtvrtek bude v 14:00 pohřeb pana Karla Skočíka. Na večerní mši svaté nebyl úmysl, proto večer nebude.
  • Na závěr prázdnin v sobotu 31.8. bude v Předklášteří u Tišnova diecézní pouť rodin, více je na plakátku.
  • Oblastní charita Hodonín pořádá sbírku na pomoc vichřicí zasažení rumunské vesnici Svatá Helena, více je na plakátku.
  • Chci pozvat na národní pouť do Říma na konci března 2025, více je na plakátku u betléma.
------------------ kontakt ------------------
www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY