Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 9.6. do 16.6.2024 - 24. týden

neděle 9.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
park u staré školy 10:00 Za mládež, která letos ukončuje povinnou školní docházku.
pondělí 10.6. pondělí 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
18:30 Za zemřelé Františka a Ludmilu Novákovy a za celou živou a zemřelou rodinu.
středa 12.6. středa 10. týdne v mezidobí
18:30 Za Milana Růžičku a za duše v očistci.
čtvrtek 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
18:00 Za Františka a Marii Špérovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
pátek 14.6. pátek 10. týdne v mezidobí
18:30 Za zemřelou Ludmilu Hodesovu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci.
sobota 15.6. sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
07:30 Za zemřelou maminku Danu Holomkovou, s prosbou o požehnání pro živou rodinu.
neděle 16.6. 11. neděle v mezidobí
07:30 Za farnost.
09:30 Na poděkování za šedesát let společného života a za celou živou i zemřelou rodinu Mrázovu a Prčíkovu.

 • Děkuji za přípravu a průběh slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 • Děkuji mužákům a jiným dobrodincům za předláždění terasy u klubovky a dobrým ženám, které napekly a připravily občerstvení a zázemí pro děti z mé bývalé farnosti, které mě ve čtvrtek navštívily. Děkuji za včerejší výlet s našimi dětmi na poutní místo do Štípy.
 • Dnes odpoledne v 15:00 bude v kostele setkání těch, kdo by měli zájem o svátost biřmování. Svátost je určena pro každého pokřtěného katolického křesťana, aby mohl duchovně dospět. Budu rád, když nabídky využije jak naše mládež, tak i vy, kdo jste starší, se kterými vytvořím pak samostatnou skupinu.
 • Zítra v pondělí večer jsem pozval kněze z okolí na společné grilování na farním dvoře.
 • Pouť ke svatému Antonínku bude ve čtvrtek 13.6. Mše svatá je v 17:00, před ní dle počasí je křížová cesta. Mši svatou celebruje P. Vít Hlavica, rektor kněžského semináře v Olomouci. Odjezd autobusu je v 15:00 z křižovatky. Autobus přijede až nahoru ke kostelíku, takže je pouť vhodná i pro méně zdatné poutníky. Zapisujte se prosím do sešitu v předsíni kostela.
 • Zároveň ve čtvrtek je pravidelná třináctka v Žarošicích.
 • Ve čtvrtek v 20h bude nabídka modlitby Lectio Divina na faře.
 • V pátek večer mě na faře navštíví starostové obcí z bývalých farností.
 • Příští neděli při hrubé mši svaté budou křtiny Šimona Hanáčka a Jiřího Bízy.
 • Farní den bude v neděli 23.6. Začneme společně požehnáním v 14:30 v kostele a pak se přesuneme do prostoru fary, dvora a zahrady. Více je na plakátku. Budu rád, když pozvete i ostatní, kdo je nám blízký a přitom nechodí do kostela. Je to náš společný den a prožijme ho spolu s přáteli.
 • Mutěnská mládež pořádá děkanátní táborák na farní zahradě v pátek 21.6. Bude se opékat, zpívat a je i možnost přespání v klubovce. Jsou zváni všichni. Více informací na plakátu.
 • Farnost Čejkovice pořádá ve čtvrtek 27.6. pouť na Turzovku. Odjezd je v 6:00 od kostela. Pokud by měl někdo zájem, může se napsat na list u betléma.
 • Moji bývalí kolegové pořádají tábor Virilitas v termínu 1.-6.7. Je to tábor pro kluky, na kterém zazní témata o mužských hodnotách, co to znamená být mužem v dnešní době. Více na virilitas.cz.
 • DCM Brno pořádá Animátorský kurz pro mládež. Kdo byste měli zájem tento dvouletý kurz absolvovat a v budoucnu nějak pomáhat ve farnosti, rád řeknu osobně více, informace jsou na: https://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz/animatorsky-kurz/
------------------ kontakt ------------------
www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY