Od letošních Velikonoc se často ozývá otázka, jak to vypadá s projektem na novou faru a na rekonstrukci klubovky. Současně proběhlo několik sbírek a akcí s podporou na novou střechu klubovky. Je vidět, že věci se dějí a my, stejně jako malé děti, jsme zvědaví, „kdy už to bude“! Na projektu revitalizace areálu fary pracuje menší Stavební skupina, která společně s O. Jurisem navrhuje budoucí dispozice obou budov a dvora. Cílem revitalizace je zajistit v areálu fary plnohodnotný komunitní život farnosti s možností pořádat více aktivit v jednom čase. Pevným bodem revitalizace je také důstojné bydlení pro našeho kněze. Zásadní novinkou je velký sál v přízemí fary pro společné setkávání. Stavební skupina se setkává od listopadu 2023 každých pár týdnů. Momentálně probíhají snad již poslední diskuse nad vnitřní organizací budoucí fary. Pak projekt čeká prezentace a žádost, jak o demolici původního objektu, tak i žádost o stavební povolení. To předpokládáme v roce 2025. Zároveň s tím se bude farnost zabývat způsobem financování tohoto velkého společného díla, které bude sloužit nám i našim dětem.

Mnohem blíže realizaci je nyní budova klubovky. Původně sloužila jako hospodářská budova. Z důvodu velkých úniků tepla nebyla od 2021 používána v zimním období. Její rekonstrukce má zajistit především rozšíření pastoračních aktivit. Prvním krokem bude dodatečné povolení stavby, o které je již zažádáno. Dále proběhne již zmíněná výměna střechy – podle předpokladu se odehraje letos na přelomu léta a podzimu. Následně budou probíhat vnitřní práce tak, aby byla brzy na jaře roku 2025 připravená na provoz. O dalším postupu k projektu budeme farníky nadále informovat.

Za stavební skupinu Pavel Přidal