Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

• Pořad bohoslužeb od 13.1. – 20.1. 2019 (zveřejněno 15. ledna 2019)
datum název čas úmysl Neděle 13.1. Svátek Křtu Páně – končí vánoční doba   7:30 Za farnost 10:30 Za Ludvíka Knedlíka, 2 rodiče, sourozence a duše v očistci     Pondělí 14.1. Pondělí 1. týdne v mezidobí       Úterý 15.1. Úterý 1. týdne v mezidobí   14:00 Pohřeb paní Marie Shonové 18:00 Za… Číst dál
Den v týdnu Datum Začátek Úmysl         Ne 30.12. 7:30 Za Martu Konečnou, manžela , rodiče Šupovy, syny Josefa a Jaroslava a duše v očistci   30.12. 10:30 Za rodiny naší farnosti po 31.12. 15:00 Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté dary a milosti v tomto roce   31.12. 23:30 Přivítání Nového… Číst dál
• Pořad bohoslužeb – 23.12. — 30.12. 2018 (zveřejněno 25. prosince 2018)
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 23.12 4. neděle adventní 7:30 za Marii a Františka Trávníkovy, žijící a zemřelou rodinu 10:30 za farnost 24.12. Štedrý den 7:30 na poděkování za dary a milosti přijaté v době adventní 22:00 za všechny obyvatele Mutěnic, aby se J. Kristus narodil do našich srdcí 25.12. Slavnost Narození… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 16.12 3. neděle adventní zpov. Mor. Žižkov od 15:00-17:00 7:30 Za farnost 10:30 Za † Cyrila Hanáka, snachu, dvoje rodiče a za žijící rodinu 17.12 zpovídání Dubňany od 16:00-18:45         18.12 zpovídání Mutěnice od 16:00-18:00 6:45 Za zemřelého Josefa Vaculíka, zemřelou manželku a zemřelé… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 9.12. 2. neděle adventní 7:30 za Františku Veselskou, manžela Jana, dceru Františku a celou žij. a zemř. rod. 10:30 za farnost 10.12.       11.12. sv. Damasa, papeže 6:45 za Jana Pavelku, dceru Marii, 2 rodiče   a duše v očistci 12.12. P. Marie Quadalupské 6:45… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 25.11 Slav. Ježíše Krista Krále 7:00 Za všechny žijící a zemř. nositelky jména Kateřina v naší farnosti 10:00 Za mládež v naší farnosti 26.11 Titul. slav. sv. Kateřiny Alexandrijské 8:00 za naše rod., aby žili víru a předávali 10:30 Za dar živé víry v naší farnosti a… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 11.11 32. neděle v mezidobí sv. Martina 7:30 Za Martina a Kateřinu Pazderkovy, Martina a Kateřinu Možnarovy, Martina Zálešáka a syna Martina, Martina Zajíčka, Martina Pavelku a duše v očistci 10:30 Za farnost 12.11 Pam. sv. Josafata         13.11 Pam. sv. Anežky České 18:00… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 4.11 31. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost 11:00 zásvětná pouť v Žarošicích- za farnost 14:30 Dušičková pobožnost 5.11   18:00 Za rodiče Trávníkovy, dceru Julii s manželem a živou a zemřelou rodinu 6.11   18:00 Za Jana Němce, dvoje rodiče a žijící rodinu 7.11   18:00… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 28.10 30. neděle v mezidobí končí letní čas 7:30 Za Jaroslava Kmentu, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu 10:30 Na poděkování za 100 let vzniku ČSR a za všechny padlé v obou světových válkách 14:30 Růžencová pobožnost a sv. požeh. 29.10 Bl. Marie Restituty Kafkové 18:00 Za… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 21.10 29. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost 10:30 Za Josefa Palárika a celou žijící a zemřelou rodinu 14:30 Procesí ke sv. Urbanu a sv. růženec 22.10 Sv. Jana Pavla II.     23.10 sv. Jana Kapistránského, kněze 18:30 Za mládence Jendu Šupu, zemřelou rodinu Šupovu a… Číst dál
© 2021 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.