Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

• Pořad bohoslužeb od 16.6. – 23.6. 2019 (zveřejněno 18. června 2019)
Vyhlašuji nový kurs přípravy na biřmování. Je možné se přihlašovat do září 2019, kdy bychom začali vlastní přípravou. Věková hranice je od 15 let. Mohou se přihlásit i ostatní dospělí, kteří doposud biřmování nepřijali. Každý katolík má přijmout tři základní svátosti – křest, svaté přijímání a biřmování, jsou to tzv. iniciační svátosti. Přihlášky jsou k… Číst dál
© 2020 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.