Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

17.12. Neděle, 3. neděle adventní 7.30 Za + Marii a Františka Trávníkovyva celou žijící i + rodinu 10.30 Za farnost 18.12. Pondělí 6.45 Za duše v očistci 19.12. Úterý 16.00-18.30 Udělování svátosti smíření 20.12. Středa 6.45 Za + Janu Komináckou, manžela, 2 rodiče a duše v očistci 21.12. Čtvrtek, sv. Petra Kanisia, kněze a učitele… Číst dál
10.12. Neděle, 2. neděle adventní 7.30 Za farnost 10.30 Za + Cyrila Hanáka, snachu, 2 rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu 14.30 Promluva při duchovní obnově a svátostné požehnání   11.12. Pondělí, sv. Damasa I, papeže 6.45 Na poděkování P.Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dar živé víry pro… Číst dál
29.10. Neděle, 30. neděle v mezidobí, bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice   7.30 Za + Josefa a Ludmilu Brablcovy a za žijící rodiny Brablcovu, Prčíkovu, Bukovskou a Šoltovu 11.00 Žarošice – děkovná pouť za farnost 14.30 Růžencová pobožnost a svátostné požehnání   30.10. Pondělí 18.00 Za + Vladimíra Hrabala, rodiče a + rodinu… Číst dál
24.9. Neděle, 25. neděle v mezidobí 7.30 Za + rodiče Ferovy, Kašíkovy, syna Petra a Marii Doležalovou 10.30 Na poděkování za letošní úrodu z našich zahrad a vinohradů a za celou farnost 25.9. Pondělí 19.00 Za + Annu a Jana Šefčíkovy a jejich rodiče 26.9. Úterý, sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů českých 27.9. Středa,… Číst dál
3.9. Neděle, 22. neděle v mezidobí 7.30 Za farnost 10.30 Mše sv. v amfiteátru pod Búdama za mutěnické vinaře 4.9. Pondělí 18.30 Za dary Ducha sv. pro všechny školáky, studenty a učitele 5.9. Úterý, sv. Matky Terezy 6.9. Středa 18.30 Za + Jaroslava Bezůška, 2 rodiče a duše v očistci 7.9. Čtvrtek, sv. Melichara Grodeckého,… Číst dál
27. 8. Neděle 21. neděle v mezidobí 7.00 Za + Ludmilu a Františka Novákovy a + rodinu 10.00 Za všechny dobrodince a dárce nových schodů a za celou farnost 14.30 Svátostné požehnání a farní den 28. 8. Pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 7.00 Za rodiny naší farnosti 29. 8. Úterý památka sv.Umučení… Číst dál
30. 7. Neděle 17. neděle v mezidobí 7.30 Za farnost 10.30 Za+ Miroslava Kúřila, rodiče Kúřilovy a Šlapetovy a celou žijící i + rodinu Př,: Na poděkování P.Bohu za 75 let života 31. 7. Pondělí památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 1. 8. Úterý památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 2.… Číst dál
16.7. — 15. neděle v mezidobí; Panny Marie Karmelské 7.30 Za farnost 10.30 Za + Stanislavu Štětkovou a celou rodinu 17.7. — Pondělí; bl. Česlava a Hyacinta, kněží 7.00 Za dar živé víry pro celou farnost 18.7. — Úterý 19.7. — Středa 19.00 Za dary Ducha sv. 20.7. — Čtvrtek; sv. Apolináře, biskupa a mučedníka… Číst dál
9. 7. Neděle 14. neděle v mezidobí 7.30 Za + Aloise Kramáře a 2 rodiče 10.30 Za farnost 10. 7. Pondělí 7.00 Za + kněze Josefa a ostatní zemřelé kněze 11. 7. Úterý svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 12. 7. Středa 19.00 Za + Žofii Fojtíkovou, manžela, rodinu Horychovu a duše v očistci a… Číst dál
© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.