Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

• Přehled bohoslužeb 18.3. – 25.3.2018 (zveřejněno 18. března 2018)
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 18.3 5. neděle postní (cyklus čtení B) sv. Cyril Jeruzalémský 7:30 Za farnost 10:30 Za Marii a Josefa Hercogovy, syna, oboje rodiče a za duše v očistci 14:30 Křížová cesta a svátostné požehnání 19.3 Slav. sv. Josefa 14:30 18:00 pohřeb pana Františka Fojtíka Za žijící a zemřelé… Číst dál
• Přehled bohoslužeb 11.3. – 18.3.2018 (zveřejněno 12. března 2018)
  den datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. NE 11.3 4. neděle postní – laetáre 7:30 Za Anastázii Dekařovou, manžela, syna, zetě a duše v očistci 10:30 Za farnost, za nositelky jména Františka 14:30 Křížová cesta a svátostné požehnání PO 12.3   18:00 Za Stanislava Opavského, dvoje rodiče a zetě     ÚT… Číst dál
• Přehled bohoslužeb 25.2. – 4.3.2018 (zveřejněno 24. února 2018)
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 25.2 2. neděle postní (cyklus čtení B) 7:30 Za farnost 10:30 za bratry Benešovské, a jejich rodiče 14:30 Křížová cesta + svátostné požehnání     26.2     Za zemřelé rodiče Varmužovy, snachu a vnučku, za + rodiče Michnovy, celou rodinu a duše v očistci    … Číst dál
• Pořad bohoslužeb 18.2 – 25.2.2018 (zveřejněno 17. února 2018)
  datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 18.2 1. neděle postní (cyklus čtení B) 7:30 Za Pavla Miklicu, Jana Brzáka, rodinu Miklicovu a Kmentovu 10:30 Za farnost (představení dětí, které půjdou k 1.sv. příjímání) 14:30 Křížová cesta     19.2   7:30 Za zemřelého Josefa Štěpánka a zemřelé rodiče 20.2      … Číst dál
• Pořad bohoslužeb 11.2 – 18.2.2018 (zveřejněno 13. února 2018)
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 11.2 6. neděle v mezidobí (cyklus čtení B) Panny Marie Lurdské 7:30 Za farnost 10:30 Za zemřelého pana Jiřího Šoltu a duše v očistci     12.2   18:00 Za Marii a Karla Jurkovičovy, rodinu Hajdůchovu a Kačerkovu     13.2   18:00 Za snoubence naší farnosti… Číst dál
datum   čas úmysl mše sv. 4.2. 5. neděle v mezidobí 7:30 Za rodiny naší farnosti 10:30 Za farnost 5.2.   18:00 Za Zdeňku a Štěpána Krpálkovy a živou i zemřelou rodinu     6.2. pam. sv. Pavla Mikiho         7.2.   18:00 Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou zemřelou a živou… Číst dál
  Ne neděle, leden 21, 2018 3. neděle v mezidobí -sv. Anežka Řím. 7:30 Za Cyrila Sobka, manželku a rodiče 10:30 Za farnost Po pondělí, leden 22, 2018 sv. Vincence 18:00 Za zemřelé Marii a Vladimíra Trávníkovy, za duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu     Út úterý, leden 23, 2018  … Číst dál
7.1 Svátek Křest Páně 7:30 Za rodiny naší farnosti 10:30 Za farnost 14:30 Svátostné požehnání a vánoční besídka 8.1 18:00 Za rodiče Tománkovy a Bušovy, syna a celou žijicí i zemřelou rodinu 9.1 14:00 mše sv. při pohřbu pana Františka Havlíka 10.1 18:00 Za + rodiče Čepilovy, syna Václava a dvoje + rodiče 11.1 18:00… Číst dál
31. 12. Neděle svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; sv. Silvestra, papeže 7.30 Za farnost 10.30 Za rodiny naší farnosti 23.30 Přivítání nového roku 1. 1. Pondělí slavnost Matky Boží, Panny Marie Den modliteb za mír 7.30 Za farnost 10.30 Za ženy naší farnosti 14.30 Slavné Te Deum a svátostné požehnání 2. 1. Úterý… Číst dál
24.12. Neděle, 4. neděle adventní; Štědrý den 7.30 Za farnost 10.30 Za rodiny naší farnosti 22.00 Za obyvatele Mutěnic, abychom přijali narozeného Krista do svých srdcí 25.12. Pondělí, slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční 7.30 Za + Bernarda Dostála (75.nar.), manželku Zdeňku a celou + rodinu Dostálovu a Ilčíkovu 10.30 Za farnost 14.00 Za… Číst dál
© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.