Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

• Pořad bohoslužeb od 16.6. – 23.6. 2019 (zveřejněno 18. června 2019)
Vyhlašuji nový kurs přípravy na biřmování. Je možné se přihlašovat do září 2019, kdy bychom začali vlastní přípravou. Věková hranice je od 15 let. Mohou se přihlásit i ostatní dospělí, kteří doposud biřmování nepřijali. Každý katolík má přijmout tři základní svátosti – křest, svaté přijímání a biřmování, jsou to tzv. iniciační svátosti. Přihlášky jsou k… Číst dál
• Pořad bohoslužeb od 19.5. – 26.5. 2019 (zveřejněno 21. května 2019)
datum název čas úmysl Neděle 19.5. 5. Neděle velikonoční –– 7:30 Za rodiče Ištvánkovy, syna Petra a celou rodinu 10:30 Za farnost 14:30 Májová pobožnost a svátost. požeh. Pondělí 20.5. Pondělí – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze – Pouť na sv. hostýn Úterý 21.5. Úterý – Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály Petra a Pavla–… Číst dál
• Pořad bohoslužeb od 24.3. – 31.3. 2019 (zveřejněno 26. března 2019)
datum název čas úmysl Neděle 24.3. 3. neděle postní –   7:30 Za Františka a Květoslavu Havlíkovy, syna Františka a celou žij. a †rodinu a za rodinu Kúřilovu 10:30 Za farnost 14:30 Pobožnost křížové cesty a sv. požeh. Pondělí 25.3. Slavnost Zvěstování Páně –   18:00 Za zemřelou Emílii a Františka Hanáčkovy a celou žij.… Číst dál
© 2019 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.