Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Ohlášky

datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 16.12 3. neděle adventní zpov. Mor. Žižkov od 15:00-17:00 7:30 Za farnost 10:30 Za † Cyrila Hanáka, snachu, dvoje rodiče a za žijící rodinu 17.12 zpovídání Dubňany od 16:00-18:45         18.12 zpovídání Mutěnice od 16:00-18:00 6:45 Za zemřelého Josefa Vaculíka, zemřelou manželku a zemřelé… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 9.12. 2. neděle adventní 7:30 za Františku Veselskou, manžela Jana, dceru Františku a celou žij. a zemř. rod. 10:30 za farnost 10.12.       11.12. sv. Damasa, papeže 6:45 za Jana Pavelku, dceru Marii, 2 rodiče   a duše v očistci 12.12. P. Marie Quadalupské 6:45… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 25.11 Slav. Ježíše Krista Krále 7:00 Za všechny žijící a zemř. nositelky jména Kateřina v naší farnosti 10:00 Za mládež v naší farnosti 26.11 Titul. slav. sv. Kateřiny Alexandrijské 8:00 za naše rod., aby žili víru a předávali 10:30 Za dar živé víry v naší farnosti a… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 11.11 32. neděle v mezidobí sv. Martina 7:30 Za Martina a Kateřinu Pazderkovy, Martina a Kateřinu Možnarovy, Martina Zálešáka a syna Martina, Martina Zajíčka, Martina Pavelku a duše v očistci 10:30 Za farnost 12.11 Pam. sv. Josafata         13.11 Pam. sv. Anežky České 18:00… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 4.11 31. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost 11:00 zásvětná pouť v Žarošicích- za farnost 14:30 Dušičková pobožnost 5.11   18:00 Za rodiče Trávníkovy, dceru Julii s manželem a živou a zemřelou rodinu 6.11   18:00 Za Jana Němce, dvoje rodiče a žijící rodinu 7.11   18:00… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 28.10 30. neděle v mezidobí končí letní čas 7:30 Za Jaroslava Kmentu, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu 10:30 Na poděkování za 100 let vzniku ČSR a za všechny padlé v obou světových válkách 14:30 Růžencová pobožnost a sv. požeh. 29.10 Bl. Marie Restituty Kafkové 18:00 Za… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 21.10 29. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost 10:30 Za Josefa Palárika a celou žijící a zemřelou rodinu 14:30 Procesí ke sv. Urbanu a sv. růženec 22.10 Sv. Jana Pavla II.     23.10 sv. Jana Kapistránského, kněze 18:30 Za mládence Jendu Šupu, zemřelou rodinu Šupovu a… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 7.10 27. neděle v mezidobí 7:30 Za členy a členky živého růžence 10:30 za farnost 10:30 růžencová pobožnost a svát. požeh. 8.10   15:00 pohřeb paní Ludmily Rathuské     9.10 sv. Dionýsia , biskupa a druhů 18:30 za rodiče Buchtovy a Balaštíkovy a celou žijící a… Číst dál
den hodina Bohoslužby Neděle 30.9. 26. neděle v mezidobí – 7:30 Za farnost 10:30 Za dar živé víry pro naš český národ, na   přímluvu sv.Václava a českých patronů   Pondělí 1.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve       Úterý 2.10. Památka sv. andělů strážných 18:30 Za Miroslava Šupu a dvoje… Číst dál
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv. 23.9 25. neděle v mezidobí 7:30 Za rodiče Ferovy, Kašíkovy a syna Petra a Marii Doležalovou. Za celou žijící a zemřelou rodinu. 10:30 Na poděkování za úrodu z našich polí, zahrad a vinohradů a za farnost 24.9       25.9   18:30 za Annu a Jana… Číst dál
© 2018 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.