Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Farní kalendář — rok 2023

LEDEN
6.1. Adorace
7.1. Tříkrálová sbírka


ÚNOR
3.2. Adorace
22.2. Popeleční středa


BŘEZEN
3.3. Adorace
4.3. Postní duchovní obnova
12.3. -18.3. Pouť do Říma


DUBEN
1.4. Setkání s o. biskupem – katedrála Brno
2.4. Květná neděle
6.4. Zelený čtvrtek
7.4. Velký pátek
8.4. Bílá sobota
9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční neděle)
23.4. Procesí ke sv. Markovi


KVĚTEN
5.5. Adorace
13.5. Žarošická třináctka
27.5. Svatodušní vigilie
28.5. Slavnost 1. svatého přijímání, Slavnost Seslání Ducha Svatého


ČERVEN
2.6. Adorace
4.6. Nesvětější Trojice, venkovní mše sv. „u Trojice“
11.6. Slavnost Těla a krve Páně – venkovní mše sv. „u staré školy“ + eucharistický průvod
13.6. Žarošická třináctka
18.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – mše sv. za mládež vycházející ZŠ, venkovní mše svatá „u staré školy“ + průvod
25.6. FARNÍ DEN


ČERVENEC
2.7. Procesí ke sv. Janu a Pavlu
5.7. Cyrilometodějská pouť Mikulčice, Velehrad
7.7. Adorace
13.7. Žarošická třináctka

SRPEN
4.8. Celonoční adorace
13.8. Žarošická třináctka
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – adorační den


ZÁŘÍ
1.9. Výročí posvěcení kostela
4.9. Mše svatá za školáky s požehnáním školních pomůcek
1.9. Adorace
3.9. Mše svatá za vinaře v rámci Vinařských dnů – amfiteátr pod Búdama
9.9. Zlatá sobota Žarošice
28.9. Slavnost sv. Václava


ŘÍJEN
6.10. Adorace
8.10. Poděkování za úrodu
13.10. Žarošická třináctka
22.10. Misijní neděle, procesí ke sv. Urbanovi
29.10. Zásvětná pouť farnosti v Žarošicích


LISTOPAD
1.11. Slavnost všech svatých
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. Adorace
5.11. Dušičková pobožnost na hřbitově
25.11. Titulární slavnost sv. Kateřiny
26.11. Ježíše Krista Krále – SVATOKATEŘINSKÉ HODY


PROSINEC
1.12. Adorace
5.12. Sv. Mikuláš
16.12. Vánoční koncert
24.12. Štědrý den
25.12. Slavnost Narození Páně
26.12. Svátek sv. Štěpána
31.12. Svátek Sv. Rodiny, obnova manželských slibů


Přehled bude postupně aktualizován a doplňován.

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.