Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 29.8. – 5.9. 2021

Zveřejněno 1.9.2021
                     Ohlášky – informace
 • Stále platí uvnitř systém 3R (respirátory, ruce a rozestupy 2 metry).
  Kapacita max. počtu věřících v našem kostele je do150 lidí. Bohoslužba
  venku je bez omezení (skupinky po 20 lidech s rozestupy 2 m).
 • V tomto týdnu se bude domlouvat výuka náboženství ve škole. V pátek
  na schůzce v kostele se domluvilo náboženství na faře: 3. třída v pondělí
  v 15:00h, 4. třída ve čtvrtek v 15:30h. 3. třída začíná 6.9. a 4. třída 8.9.
 • 13.9. se koná Fatimská pouť do Žarošic. Odjezd autobusu jako obvykle
  v 17:30h z dolního konce a v 17:35h z křižovatky. Mše sv. v 19:00h,
  hlavní celebrant P. Marek Orko Vácha.
 • Na Zlatou Sobotu autobus nepojede
 • Svatební ohlášky: v sobotu chtějí v našem kostele uzavřít manželství
  Jakub Bílek a Miloslava Muchová z Mutěnic, ul. Havlíčkova
  Kdo by věděl o něčem, co by bránilo uzavření toto manželství, je povinen
  to ohlásit na faře.
 • Ve středu 15.9. bude v Šaštíně papež František, je objednán autobus.
  Je třeba registrace, obojí očkování. Volal P. Jiří z Hovoran, že mají málo
  zájemců, jestli by se všichni nespojili
 • Rozhodli jsme se provést opravu varhan, které nejsou v dobrém stavu.
  číslo účtu (předčíslí) 020001 – 1440464399/0800. Pán Bůh zaplať za
  vaše dary.
 • STAŇ SE I TY DONÁTOREM – ŽIVOT FARNOSTI I CELÉ DIECÉZE ZÁVISÍ
  NA TOBĚ! POKRAČUJEME DÁL I V ROCE 2021.
 • Pro váš finanční dar v době pandemie, zde máte číslo farního bankovního
  účtu: 1440464399/0800 a Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Přeji vám všem , milí farníci, požehnanou a radostnou 22. neděli
  v mezidobí !

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.