Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 7.2. –14.2. 2021

Zveřejněno 10.2.2021

O nedělích, podle aktuálního stavu, bude možnost přijmout samostatně
sv. přijímání od 14:30h do 15:00h. Do ukončení omezení bude i dále
slavena večerní mše sv. Systém podpisu do archů dále pokračuje. Pokud
bude přesto volné místo, je dobré toho využít (sledovat archy). Prosím
stále o křesťanskou ohleduplnost.

 • Poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem prožili adoraci na 1. pátek.
 • V pondělí večer bude on-line setkání s rodiči dětí, které půjdou k 1. sv.
  přijímání. Budeme řešit, jakou formou budou představeni děti na začátku
  postní doby a potřebné spolupodílení se na výuce dětí.
 • Ve čtvrtek 11.2. a v pátek 12.2. budu navštěvovat nemocné, ve čtvrtek
  horní konec a v pátek dolní konec. Při této návštěvě budu udělovat
  svátost nemocných v roce sv. Josefa. Prosím nahlaste, ty, kam nechodím
  pravidelně.
 • Ve čtvrtek bude další hodina on-line s dětmi 3. třídy (15:00).
 • V neděli 14.2., tak jako v posledních letech, bude sloužena mše sv.
  v 10:30 h za snoubence, kteří letos vstoupí do manželství. Všichni
  snoubenci jste zváni, jsem připraven vám požehnat zásnubní prsteny
  a požehnání do závěrečného času přípravy na manželství.
 • Co se týká plnomocných odpustků v rámci Roku sv. Josefa, je třeba
  splnit 3 podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl
  Svatého otce). Tyto odpustky jsou zaměřeny zejména i na staré a
  nemocné lidi, kteří nemohou opustit domov, u nich stačí nemít zalíbení
  a odmítnutí hříchu. Dále je vhodné využít 19. března a 1. května, Svátek
  sv. Rodiny,19. den každého měsíce a každou středu, která je dnem
  zasvěceným sv. Josefu a neděle sv. Josefa dle byzantské tradice.
  Doporučuje se, zvláště v rodině modlitba sv. růžence, také jakákoliv
  modlitba k sv. Josefu. Pro získání odpustků je možné, když svěříme svou
  každodenní práci sv. Josefu. Je vhodná modlitba litanií k sv. Josefu,
  30 minut rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo meditace nad postavou
  sv. Josefa. Ve středu a 19. den se budeme modlit růženec sv. Josefa.
 • Protože jsme, stále omezeni počtem účasti na bohoslužbách (50), budeme
  vděčni za každý dar, který věnujete na potřeby farnosti. Zde máte
  číslo bankovního účtu: 1440464399/0800. Velké díky těm, kteří
  přispívají buď skrze bankovní účet, i těm, kteří mi osobně přinášíte
  finanční příspěvek. Pán Bůh zaplať.
 • STAŇ SE I TY DONÁTOREM – ŽIVOT FARNOSTI I CELÉ DIECÉZE ZÁVISÍ
  NA TOBĚ! Pokračujeme dál i v roce 2021.
 • Přeji vám, milí farníci radostnou a požehnanou 5.neděli v mezidobí!

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.