Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb 25.10. – 1.11. 2020

Zveřejněno 26.10.2020

* Děkuji všem, kteří se s námi spojujete v modlitbě za odvrácení pandemie
(20:00 h) a dle možností jste účastni mše sv. (on-line) a svědčíte o Kristu.


* Nové omezení: Od 22.10. se omezuje počet účastníků při pohřbu na
10 lidí. Týká se to pouze těch nejbližších! Venku je možné se
shromažďovat v počtu 2 lidí. Ve vnitřních prostorách zůstává max. počet
6 lidí se stálým zákazem zpěvu. Je možnost využít on-line přenosů.


* Dnes odpoledne se nekoná díky tomuto omezení děkovné procesí ke sv.
Urbanu. Můžete procesí vykonat soukromě ve dvojicích (zvl. vinaři).
Místo toho vykonáme v kostele poslední růžencovou pobožnost.


* Připomínám: dodržovat systém 3R – ruce, rouška, rozestupy a omezit
shromažďování (osobní návštěvy, slavnosti)! Epidemiologové nás
vybízejí pokud možno, zůstat doma!


* Apoštolská penitenciárie od 25.10. do 1.11. prodloužila na dalších 7 let
možnost získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Stále platí
řádný týden od 1.11. do 8.11.V důsledku pandemie je nově umožněno
(prodlouženo) na žádost papeže po celý měsíc listopad tyto odpustky
získávat. Letos je možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v
měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a
modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv.
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení
veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).


* Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií,
(nemocní, v karanténě členové rodiny) mohou získat odpustky na
dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou
se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé,
růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za
zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který
je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství,
obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.


* Sv. smíření bude možné vykonat přede mší sv. a přijmout sv. přijímání.
* Příští neděli v 11:00 v Žarošicích bude zásvětná poutní mše sv.
přenášena on-line na www.youtube/farnost zarosice!

* Přeji vám, milí farníci požehnanou a radostnou –poslední říjnovou neděli!

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.