Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 16.6. – 23.6. 2019

Zveřejněno 18.6.2019

Vyhlašuji nový kurs přípravy na biřmování. Je možné se přihlašovat do září 2019, kdy bychom začali vlastní přípravou. Věková hranice je od 15 let. Mohou se přihlásit i ostatní dospělí, kteří doposud biřmování nepřijali. Každý katolík má přijmout tři základní svátosti – křest, svaté přijímání a biřmování, jsou to tzv. iniciační svátosti. Přihlášky jsou k dispozici v kostele.

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.