Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 19.5. – 26.5. 2019

Zveřejněno 21.5.2019
datum název čas úmysl

Neděle

19.5.

5. Neděle velikonoční
––

7:30

Za rodiče Ištvánkovy,
syna Petra a celou rodinu
10:30 Za farnost
14:30 Májová pobožnost a
svátost. požeh.

Pondělí

20.5.

Pondělí – Památka
sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze –
Pouť na sv. hostýn

Úterý

21.5.

Úterý Svátek
Výročí posvěcení brněnské katedrály Petra a Pavla

18:30 Za žijící a rodinu
Tomčalovu a Kmentovu

Středa

22.5.

Středapo 5.
neděli velikonoční

18:30 Za rod. Sládkovu, Miroslava
Jambora
a rodinu Hodesovu a duše v
očistci

Čtvrtek

23.5.

Čtvrtek po 5.
Neděli velikonoční
– sv,. Rity z Cascie, řeholnice

18:00 Za Pavla Sedlmayera a celou
rodinu
Sedlmayerovu a duše v očistci

Pátek

24.5.

Pátekpo 5.
neděli velikonoční – Noc kostelů

Mše
sv. pro děti !

Noc kostelů !

16:45 Májová pobožnost
17:00 Za Marii Špérovu (11. výr.),
její rodiče Marii a Jana Pavelkovy a duše v očist.
Program Noci kostelů

Sobota

25.5.

Sobotapo 5.
ne. velikonoční –
sv. Řehoře VII. papeže

7:30 Za Josefa Hercoga a duše v
očistci
12:00 Svatební obřad
13:30 Na poděkování jubilantů za
70 let života , a zemř. spolužáky roč. 1949

Neděle

26.5.

6. neděle velikonoční

7:30

Za rodinu Karbanovu,
Němečkovu a Mlezínovu, za celou žij. a
rodinu
a duše v očistci
10:30 Za vycházející mládež
a za farnost
14:30 Májová pobožnost a
svátost. požeh.

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.