Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 10.3. – 17.3. 2019

Zveřejněno 13.3.2019
datum název čas úmysl
Neděle

10.3.

1. neděle postní Představení dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání
  7:30 Za nositelky jména Františka
10:30 Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry
14:30 Pobožnost křížové cesty a sv. požeh.
Pondělí

11.3.

Pondělí po 1. neděli postní –
  Volný den !
Úterý

12.3.

Úterý po 1. neděli postní –
  18:00 Za Stanislava Opavského, dvoje rodiče a zetě
   
Středa

13.3.

Středa po 1. neděli postní – Výroční den zvolení papeže Františka
  18:00 Za živou a zemřelou rodinu Trávníkovu a Fajtlovu
   
Čtvrtek

14.3.

Čtvrtek po 1. neděli postní–
  18:00 Za † Bohuslava a Zuzanu Havelkovy, syny Bohuslava a Jaroslava a celou
  živou i zemřelou rodinu Havelkovu
Pátek

15.3.

Pátek po 1. neděli postní –
  17:30 Pobožnost křížové cesty
18:00 Za Martina Pavelku, duše v očistci a s prosbou o požehnání pro dva syny
   
Sobota

16.3.

Sobota po 1. neděli postní –
  7:30 Za zemřelou Martu Režňákovou, manžela, za celou zemřelou rodinu a
  dar zdraví pro žijící rodinu
Neděle

17.3.

2. neděle postní –
  7:30 Za farnost
10:30 Za nositele jména Josef a muže naší farnosti
14:30 Pobožnost křížové cesty a sv. požeh.

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.