Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 24.2. – 3.3. 2019

Zveřejněno 27.2.2019
datum název čas úmysl
Neděle

24.2.

7. neděle v mezidobí
  7:30 Za farnost
10:30 Za Ludmilu Sečkovou, manžela Františka, syna Josefa, zetě Jaroslava a celou rodinu
   
Pondělí

25.2.

Pondělí 7. týdne v mezidobí –
  Velehrad – setkání kněží
Úterý

26.2.

Úterý 7. týdne v mezidobí –
  Velehrad – setkání kněží
   
Středa

27.2.

Středa 7. týdne v mezidobí –
  16:00 Příležitost ke svátosti smíření
18:00 Za Josefa Pavku, rodiče Pavkovy a Dudkovy a celou žijící a zemřelou rodinu
Čtvrtek

28.2.

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí –
  18:00 Za † Petra Hodese, dvoje rodiče, žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
18:45 Adorace před 1. pátkem
Pátek

1.3.

1. pátek v měsíci –
  18:00 Za † Petra Šindara, 2 † rodiče, žijící a zemřelou rodinu
22-6:00 Celonoční adorace ke cti NSJ
Sobota

2.3.

1. sobota v měsíci – Sobotní památka Panny Marie
  6:30 Za † Růženu a Matěje Mrákovy, † rodinu a duše v očistci
   
Neděle

3.3.

8. neděle v mezidobí –
  7:30 Za farnost
10:30 Za Jana a Kláru Ševčíkovy, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
   

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.