Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb od 27.1. – 3.2. 2019

Zveřejněno 29.1.2019
datum název čas úmysl
Neděle

20.1.

3. neděle v mezidobí sv. Anděly Mericiové, panny
  7:30 Za farnost
10:30 Za Jana Brzáka, rodinu Brzákovu a Kmentovu
   
Pondělí

21.1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
     
Úterý

22.1.

Úterý 3. týdne v mezidobí –
  18:00 Za duše v očistci
   
Středa

23.1.

Středa 3. týdne v mezidobí
  16:00 Příležitost ke svátosti sníření
18:00 Za dary Ducha sv. pro celou farnost
Čtvrtek

24.1.

Památka sv. Jana Boska , kněze
  18:00 Za děti naší farnosti
18:45 Adorace před 1. pátkem
Pátek

25.1.

1. pátek v měsíci – den úcty k Nesvětějšímu Srdci Ježíšovu
  18:00 Za † Marii Bilskou, manžela, syna Josefa a celou živou a † rodinu
22.00 Celonoční adorace k NSJ
Sobota

26.1.

Svátek Uvedení Páně do chrámu
  6:30 Za zemřelé a žíjící ženy v naší farnosti
9:00 Za zemřelého syna Michala Trávníka

(3. výročí úmrtí)

Neděle

27.1.

4. neděle v mezidobí – sv. Blažeje
  7:30 Za farnost
10:30 Za Jaroslava a Annu Miklíkovy, Miloslava a Květoslavu Svobodovy, za dar života, za celou žijící i zemřelou rodinu
   

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.