Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 23.12. — 30.12. 2018

Zveřejněno 25.12.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
23.12 4. neděle adventní
7:30 za Marii a Františka Trávníkovy, žijící a zemřelou rodinu
10:30 za farnost
24.12. Štedrý den 7:30 na poděkování za dary a milosti přijaté v době adventní
22:00 za všechny obyvatele Mutěnic, aby se J. Kristus narodil do našich srdcí
25.12. Slavnost Narození Páně 7:30 za farnost
X.30 za Mir. Zálešáka, Libuši a Jana Škopíkovy, Marii Bravencovou, za + a žij. rodinu Zálešákovu, Adamovu a Holečkovu
14:15 Te Deum a svát. požehnání
26.12. Svátek sv. Štěpána, oktáv vánoční 7:30 za duše + dárců mešních fundací
10:30 za mládence a dívky naší farnosti
27.12. Svátek sv. Jana, evngelisty 18:00 za Jana Havlíka, manž., 2 rodiče, zetě a celou žij. a + rod.
28.12. Svátek sv. Mláďátek 16:00 za nejmenší v naši farnosti
  a předškolní děti
29.12. Oktáv vánoční sv. Tomáše Becketa 7:30 za + Juliánu Švagerkovu, 2 rodiče, 2 zetě, a za žij. a + rodinu
15:00 Na poděk. Za 50 let spol. života s prosbou o Boží milosti do dalších let pro celou žij. a + rodinu
30.12. Svátek sv. Rodiny 7:30 za Martu Konečnou, manž.,rodiče Šupovy, syny Josefa a Jaroslava, a duše v očistci
10:30 za rodiny v naší farnosti

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.