Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 2. adventní týden, 9.12. — 16.12. 2018

Zveřejněno 10.12.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
9.12. 2. neděle adventní
7:30 za Františku Veselskou, manžela Jana, dceru Františku a celou žij. a zemř. rod.
10:30 za farnost
10.12.      
11.12. sv. Damasa, papeže 6:45 za Jana Pavelku, dceru Marii, 2 rodiče
  a duše v očistci
12.12. P. Marie Quadalupské 6:45 za ctitele Panny Marie v naší farnosti
14:00 pohřeb paní Františky Froňkové
13.12. Pam. Sv. Lucie 18:00 za + Bohuslava a Zuzanu Havelkovy,
  a celou žijící a zemř. rodinu Havelkovu
14.12.
Pam. Sv. Jana od Kříže
14:00 mše sv. na Penzioně
    18:00 za + Annu a Miloslava Vaculovičovy,
  rodiče, Marii Sedláčkovu a celou žij. a zemř. rodinu
15.12.   7:30 za rodinu Sasínkovu, syna Víta a rodinu Skočíkovu
   
16.12. 3. neděle adventní – Gaudete 7:30 za farnost
10:30 za zemř. Cyrila Hanáka, snachu, dvoje rodiče a za žijící rodinu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.