Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 1. adventní týden, 2.12. — 9.12. 2018

Zveřejněno 3.12.2018

Všechny děti, rodiče příp. prarodiče zvu na adventní rorátní mše sv., které jsou nejlepší přípravou na Vánoce.

otec František

datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
2.12 1. neděle adventní
žehnání adventních věnců
7:30 Za farnost
10:30 Za zemřelé Jaroslava a Annu Miklíkovy, dvoje rodiče, za zemřelého Ludvíka a Marii Trávníkovy, rodinu Bařinovu a za celou žijící i zemřelou rodinu
3.12 sv. František Xaverský    
4.12 Sv. Jan Damašský, sv. Barbora 6:45 za duše v očistci
   
5.12   6:45 za duchovní prožívání doby adventní
17:00 Mikulášská nadílka
6.12   18:00 za dar živé víry v našich rodinách
18:45 Adorace před 1. pátkem
7.12 Pam. sv. Ambrože 18:00 Za Milana a Rostislava Horňáčkových, sestru Jarmilu, vnoučka Lukáška, a za celou žijící a zemřelou rodinu
22:00-06:00 Celonoční adorace
8.12 Slav. Neposkvr. početí P. Marie 6:30 Za Jana Brzáka a za rodinu Brzákovu a Kmentovu
   
9.12 2. neděle adventní 7:30 Za Františku Veselskou, manžela Jana a celou živou a zemřelou rodinu
10:30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.