Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 34. týden v mezidobí, 25.11. — 2.12. 2018

Zveřejněno 26.11.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
25.11 Slav. Ježíše Krista Krále 7:00 Za všechny žijící a zemř. nositelky jména Kateřina v naší farnosti
10:00 Za mládež v naší farnosti
26.11 Titul. slav. sv. Kateřiny Alexandrijské 8:00 za naše rod., aby žili víru a předávali
10:30 Za dar živé víry v naší farnosti a za ducha nové evangelizace
27.11 Hodové úterý 9:00 Za všechny + obyv., a + dobrodince naší farnosti, + kněze a duše v očistci
   
28.11   18:00 Za Anastázii a Alfonse Héskovy a za duše v očistci a celou živou rodinu
   
29.11   18:00 Za manžele Josefa a Annu Hajduchovy, syna, celou žij. a + rod. a duše v očist.
30.11 Svát. sv. Ondřeje 18:00 Za Petra a Růženu Bízovy, syna Petra a Libora Maleňáka
   
1.12 Sobotní pam. Panny Marie 7:30 Za + Václava Michnu, rodiče Michnovy a Hodesovy
    18:00 Vigílie za počatý lid. život – zaháj. adent. doby
2.12 1. Ne. advent.
žehnání advent. věnců
7:30 Za farnost
10:30 Za + Jaroslava a Annu Miklíkovy, dvoje rodiče, za + Ludvíka a Marii Trávníkovy, rod. Bařinovu a za celou žij. i + rodinu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.