Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 32. týden v mezidobí, 11.11. — 18.11. 2018

Zveřejněno 14.11.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
11.11 32. neděle v mezidobí
sv. Martina
7:30 Za Martina a Kateřinu Pazderkovy, Martina a Kateřinu Možnarovy, Martina Zálešáka a syna Martina, Martina Zajíčka, Martina Pavelku a duše v očistci
10:30 Za farnost
12.11 Pam. sv. Josafata    
   
13.11 Pam. sv. Anežky České 18:00 za + Ludmilu Hodesovu, rodiče Zálešákovy, hodesovy a celou + rod.
   
14.11   18:00 Za menžele Josefa a Annu Hajduchovy, syna, celou rodinu a duše v očistci
15.11 Sv. Alberta Velikého 18:00 Za manželku Anastazii Frejlichovou, manžela, 4 syny a dvoje rodiče a celou zemřelou rodinu
16.11   16:00 příležitost k předhodové sv. smíření
18:00 za Františka Kmentu, rodiče Kmentovy a Turzíkovy a celou rodinu
17.11 Pam. sv. Alžběty Uher., Novéna k hodům 7:30 Na poděkování za dar svobody v našem národě a za obnovu duchovních hodnot
   
18.11 33. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 Za Fratnišku a Martina Trávníkových a celou zemřelou rodinu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.