Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 30. týden v mezidobí, 28.10. — 4.11. 2018

Zveřejněno 29.10.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
28.10 30. neděle v mezidobí
končí letní čas
7:30 Za Jaroslava Kmentu, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu
10:30 Na poděkování za 100 let vzniku ČSR a za všechny padlé v obou světových válkách
14:30 Růžencová pobožnost a sv. požeh.
29.10 Bl. Marie Restituty Kafkové 18:00 Za + rodiče Zálešákovy, 2 syny, dceru, Pavla Hajdůcha a manžele Hodesovy
30.10   18:00 Za Štěpánku a Jakuba Hanáčkovy, zetě Jaroslava, 2 rodiče a celou žij. a + rod.
31.10 Sv. Wolfganga 18:00 za + Jaroslava Pagáče, žij. a + spolužáky roč. 1960-61
1.11 Slav. Všech svatých 18:00 Za rodinu Turzíkovu a Krupkovu a za duše v očistci
19:00 Adorace před 1. pátkem
2.11 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7:30 Za zemř. biskupy, kněze a zasv. osoby
8:15 Za nenarozené děti a vlastní úmysl
18:00 Za všechny zemř. obyv., dobrodince v naší farnosti a duše v očistci
22-6:00 celonoční adorace
3.11 Pam. Panny Marie, Sv. Hubert 6:30 za + Ladislava Štěpánka, za celou rod. Štěpánkovu a Pučerovu a duše v oč.
4.11 31. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
11:00 zásvětná pouť v Žarošicích – za farnost
14:30 Dušičková pobožnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.