Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 29. týden v mezidobí, 21.10. — 28.10. 2018

Zveřejněno 22.10.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
21.10 29. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 Za Josefa Palárika a celou žijící a zemřelou rodinu
14:30 Procesí ke sv. Urbanu a sv. růženec
22.10 Sv. Jana Pavla II.    
23.10 sv. Jana Kapistránského, kněze 18:30 Za mládence Jendu Šupu, zemřelou rodinu Šupovu a Trávníkovu, duše v očistci a za živou rodinu
   
24.10 sv. Antonína Marie Klareta 14:30 pohřeb pana Lukáše Forcha
16:00 příležitost k sv. smíření
18:30 za Přemysla Mokrušu, +sourozence, 2 +rodiče, žij. a +rod. a duše v očist.
25.10   18:00 za zemř. Karla Varmužu a spolužáky
   
26.10   18:30 Za Jaroslava Lundu, bratra Ludvíka a dvoje rodiče
   
27.10 Památka Panny Marie 7:30 za Josefa Čupra, rodiče, sour. a žij. a + rodinu Čuprovu a Tesaříkovu
   
28.10 30. neděle v mezidobí – končí letní čas 7:30 za Jaroslava Kmentu, 2 rodiče a žij. a + rodinu
10:30 Na poděkování za 100 let vzniku ČR a za všechny padlé v obou světových válkách
14:30 Růžencová pobožnost a sv. požeh.

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.