Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 27. týden v mezidobí, 7.10. — 14.10. 2018

Zveřejněno 10.10.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
7.10 27. neděle v mezidobí 7:30 Za členy a členky živého růžence
10:30 za farnost
10:30 růžencová pobožnost a svát. požeh.
8.10   15:00 pohřeb paní Ludmily Rathuské
   
9.10 sv. Dionýsia , biskupa a druhů 18:30 za rodiče Buchtovy a Balaštíkovy a celou žijící a zemř. rodinu
   
10.10   14:00 mše sv. na Penzionu – za nemocné
18:30 za zemř. rodiče Pavla a FiloménuKůřilovy a celou žijící a zemř. rodinu
11.10 Sv. Jana XXIII. 18:00 za děti naší farnosti, za jejich život ve víře
   
12.10 sv. Radima 18:30 Za zemřelého Františka Mikulicu, tři bratry, rodiče a duše v očistci
   
13.10 Památka Panny Marie 7:30 za manžele, kteří se dožívají 60 let
18:00 Žarošice -fatimský den (poslední)
14.10 28. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 Za Jaroslava Bílka, dvoje rodiče, žijící a zemřelou rodinu
14:30 Růžencová pobožnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.