Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 26. týden v mezidobí, 30.9. – 7.10. 2018

Zveřejněno 3.10.2018

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

30.9.

26. neděle v mezidobí –

7:30

Za farnost

10:30

Za dar živé víry pro naš český národ, na

 

přímluvu sv.Václava a českých patronů

 

Pondělí

1.10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

   
 

Úterý

2.10.

Památka sv. andělů strážných

18:30

Za Miroslava Šupu a dvoje rodiče

 

Středa

3.10.

Středa 26. týdne v mezidobí

14:30

Pohřeb paní Marie Balaštíkové

od 16:00

Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem

18:30

Za Marii Vaculovičovu, manžela, rodiče, děti, vnuka Martina, duše v očist., žij. a zemř. rodinu

 

Čtvrtek

4.10.

Památka sv. Františka z Assisi – (mše sv. pro děti)

18:00

Za Jana a Štěpánku Balaštíkovy a celou žijící

 

a zemř. rodinu

 

19:15

Adorace před 1. pátkem

 

Pátek

5.10.

Pátek 26. týdne v mezidobí – 1. pátek v měsíci

18:30

Za + Jaroslava a Ludmilu Brablcovy a žijící a

 

zemř. rodinu

22:00-6:00

Celonoční adorace ke cti NSJ

Sobota

6.10.

Sobotní památka Panny Marie – nebo sv. Bruna, kněze

6:30

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství,

 

vyslyšení proseb a za celou žijící a zemř. rodinu

 

Neděle

7.10.

27. neděle v mezidobí – P. Marie Růžencové

7:30

Za členy a členky živého růžence

10:30

Za farnost

14:30

Růžencová pobožnost a svátost. požehnání

 

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.