Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 25. týden v mezidobí, 23.9. 2018 — 30.9. 2018

Zveřejněno 24.9.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
23.9 25. neděle v mezidobí 7:30 Za rodiče Ferovy, Kašíkovy a syna Petra a Marii Doležalovou. Za celou žijící a zemřelou rodinu.
10:30 Na poděkování za úrodu z našich polí, zahrad a vinohradů a za farnost
24.9      
25.9   18:30 za Annu a Jana Ševčíkovy a celou zemř. rodinu
26.9 Sv. Kosmy a Damiána 18:30 Za rodiče Končených a Kaňovy, žij. a zemř. rodinu a duše v očistci
   
27.9 Pam. sv. Vincence z Paula 18:00 Za Annu a Josefa Miklíkovy a duše v očistci
   
28.9 Slav. sv. Václava 18:30 za zemřelé rodiče Ludmilu a Josefa Brablcovy a za žijící rodinu
   
29.9 Svát. sv. Michaela Gabriela Rafaela 7:30 za ochranu našich rodin a celé farnosti svatými archanděly
   
 30.9 26. neděle v mezidobí   Sbírka na pastoraci kněží a pastoraci brněnské diecéze. Děkuji za vaši štědrost!
    7:30 Za farnost 
10:30 za živou víru v našem národě, na přímluvu sv. Václava a čes. Patronů

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.