Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 23. týden v mezidobí, 9.9. 2018 — 16.9. 2018

Zveřejněno 11.9.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
9.9 23. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 za Josefu Forchovou a celou žijuící i zemřelou rodinu
14:30 vítání poutníků a sv. požehnání
10.9   18:30 Za zemřelé rodiče Směřičkovy, Kmentovy a Machalovy
   
11.9      
   
12.9 Jména Panny Marie 18:30 Za manžele Lackovy a Cetkovských a za žijící rodinu
   
13.9 Pam. sv. Jana Zlatoústého 7:30 Za Annu a Karla Balaštíkovy, syna Jaroslava a celou žijící a zemřelou rodinu
19:00 Žarošice – fatimský den
14.9 Svát. Povýšení svatého kříže 18:30 Za Milana Kováče, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
   
15.9 Pam. Panny Marie Bolestné 7:30 Za Pavla Sečkáře, rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
16.9 24. neděle v mezidobí 7:30 Za všechny žijící a i zemřelé nositelky jména Ludmila ve farnosti
10:30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.