Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 21. týden v mezidobí, 26.8. 2018 — 2.9.2018

Zveřejněno 27.8.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
26.8 21. NE v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 za Josefa Tomčalu, rodiče Tomčalovy a žijící rodinu
27.8 Pam. sv. Moniky 7:00 za matky naší farnosti
15:30 pohřeb paní Květoslavy Svobodové
28.8 Pam. sv. Augustina    
29.8 Umučení sv. Jana Křtitele 18:30 Za zemřelého Miroslava Jašůrka, Milana Šeniglu a duše v očistci
   
30.8   5:30 pouť do Zlatých Hor
   
31.8   18:30 Za zemřelého Františka Vaculoviče, syna Ladislava, Jaroslava Vaculoviče a rodinu Kmentovou
   
1.9 Slavnost výročí posvěcení kostela 7:30 Za všechny žijící a zemř. dobrodince kostela
18:30 za zemřelou Ludmilu Bízovou od spolupracovníků z farního vinohradu
2.9 22. neděle v mezidobí 7:30 Za Marii Vašíčkovou, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
10:30 Za farnost – za vinaře – Pod Búdama

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.