Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 20. týden v mezidobí, 19.8. 2018 — 26.8.2018

Zveřejněno 22.8.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
19.8 20. NE v mezidobí (cyklus čtení B) 7:30 Za obrácení hříšníků
10:30 Za farnost
20.8 Pam. sv. Bernarda 7:00 za oběti násilí a touhy po svobodě
  v naší zemi v totalitní době
21.8 Pam. sv. Pia X.    
   
22.8 Pam. Panny Marie Královny 18:30 za zemř. Boženu Bravencovou
   
23.8   7:00 za dar živé víry v naší farnosti
   
24.8 Svát. sv. Bartoloměje, apoštola 18:30 za nemocné v naší farnosti
   
25.8   7:30 za dary Ducha sv. pro synod o rodině
10:30 svatební mše sv.
12:00 svatební obřad
26.8 21. NE v mezidobí (cyklus čtení B) 7:30 Za farnost
10:30 za Josefa Tomčalu, rodiče Tomčalovy a žijící rodinu
14:30 svátostné požehnání, následuje Farní odpoledne na zahradě u fary

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.