Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 19. týden v mezidobí, 12.8. 2018 — 19.8.2018

Zveřejněno 14.8.2018

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

12.8.

19. neděle v mezidobí – mezinárodní den mládeže

7:30

Za všechny žijící a zemřelé nositelky jmena

 

Marie a celou farnost

10:30

Za Luďka Hrubého, Marii a Františka Štěpánkovy, syna Františka celou žij. rodinu

 

Pondělí

13.8.

Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků

7:00

Za kněze Fabiána Knedlíka, zemř. rodiče a

 

sourozence

 

Úterý

14.8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučed.

   
 

Středa

15.8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – adorační den farnosti

7:30

Za všechny členy a členky živého růžence

18:30

Za Ludmilu a Františka Novákovy

 

Čtvrtek

16.8.

Sv. Štěpána Uherského

7:00

Za děti a mládež naší farnosti

   
 

Pátek

17.8.

Pátek 19. týdne v mezidobí

18:30

Za rodiny naší farnosti

   

Sobota

18.8.

Sobotní památka Panny Marie –

7:30

Za duše v očistci

10:30

Svatební mše sv.

12:00

Svatební mše sv.

 

Neděle

19.8.

20. neděle v mezidobí – sv. Jana Eudese, kněze

7:30

Za obrácení hříšníků

10:30

Za farnost

   

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.