Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 18. týden v mezidobí, 5.8. 2018 — 12.8.2018

Zveřejněno 6.8.2018

V případě pohřbu volat P. Pavla Zahradníčka, mobil 731402651.

datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
5.8 18. Ne v mezidobí 7:30 Za zemřelého Josefa Hrubého, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
10:30 Za farnost
6.8 Svát. Proměnění Páně 7:00 za zemř. Martina Mokrušu, rodič,e
  žijící a zemř. rodinu
7.8      
   
8.8 Pam. sv. Dominika 18:45 Za zemřelé rodiče Jana a Marii Hodesovy a zemřelé děti
   
9.8 Sv. sv. Terezie Benedikty od Kříže    
   
10.8 Svát. sv. Vavřince 15:30 pohřeb paní Marie Mityskové
18:45 za + Marii Holešínskou, zemř. rodiče a bratra
11.8 Pam. sv. Kláry 11:00 svatební mše sv.
   
12.8 19. Ne v mezidobí
sv. Františky de Chantal
7:30 Za farnost a nositelky jména Marie
10:30 Za Luďka Hrubého, Marii a Františka Štěpánkovy, syna Františka a za celou žij. rodinu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.