Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 17. týden v mezidobí, 29.7. 2018 — 5.8.2018

Zveřejněno 2.8.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
29.7 17. neděle v mezidobí
Sv. Marty
7:30 Za farnost
10:30 Za zemřelého Miroslava Kúřila, rodiče, rodiče Šlapetovy a celou živou a zemřelou rodinu
30.7 sv. Petra Chryzologa 7:00 za duše v očistci
31.7 Pam. sv. Ignáce z Loyoly    
1.8 Pam. sv. Alfonsa z Liguori 16:00 Příležitost ke sv. smíření
18:30 za zemřelé Františku a Matěje Hajdůchovy, syna Jana, snachu Janu, řehol. sestru Janu, rodiny Ilčíkovu, Štětkovu a Hajdůchovu
2.8   7:00 Za mládence Jendu Šupu, za zemřelou rodinu Šupovu a Trávníkovu, duše v očistci a živou rodinu
7:45 Adorace před 1. pátkem
3.8   18:30 Za zemřelou Blaženu Kratochvílovou, manžela, syna a zemřelou rodinu Válkovu
22:00-6:00 Celonoční adorace před NSO
4.8 Pam. sv. Jana Vianneye 6:00 zakončení adorace a sv. růženec
6:30 za Boží ochranu pro celůou rodinu
5.8 18. neděle v mezidobí 7:30 Za zemřelého Josefa Hrubého, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
10:30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.