Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 13. týden v mezidobí, 1.7. 2018 — 8.7.2018

Zveřejněno 3.7.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
1.7 13. neděle v mezidobí 7:30 Za farnost
10:30 za zemř. Štefana Kopúnca a celou zemř. rodinu
14:30 Prosebné procesí k Janu a Pavlu na „Větřák“
2.7   7:00 Za Jaroslava Špéru, Jaroslavu Špérovu, Jana a Bohumilu Špérovy a duše v očistci
   
3.7 sv. Tomáš   Svátek sv. Tomáše, apoštola
4.7 sv. Prokop 18:30 Za zemřelou Terezii Jochovou a celou rodinu Jochovu a Vítkovu
   
5.7 Slav. sv. Cyrila a Metoděje 8:00 Za Stanislavu Štětkovou a celou rodinu
9:00 Adorace před 1. pátkem
16:30 poutní mše sv. v Mikulčicích
6.7 sv. Marie Goretti, 1. pátek 18:30 Za Marii a Josefa Pazderkovy, oboje rodiče, zetě a za živou rodinu
22-06:00 Celonoční adorace
7.7 Památka Panny Marie, 1. sobota 6:30 za vyprošení živé víry pro celou naši farnost
10:30 svatební mše sv.
8.7 14. neděle v mezidobí 7:30 Za žijící rodinu a dar zdraví
10:30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.