Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 12. týden v mezidobí, 24.6. — 1.7. 2018

Zveřejněno 25.6.2018

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 12. neděle v mezidobí

7:30

Za zemř. Jana Skočíka a celou zemř. rodinu

10:30

Za vycházející mládež ZŠ a za farnost

15:00

Primice v Hodoníně – (P. Tomáš Marada)

 

Pondělí

25.6.

Pondělí v 12. týdnu mezidobí

18:30

Za Jana a Kláru Ševčíkovy, duše v očistci a

 

celou zemř. a žijící rodinu

 

Úterý

26.6.

Sv. Jana a Pavla, mučedníků

   
 

Středa

27.6.

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

18:30

Za zemř. Josefa Dubinu, rodiče a rodiče

 

Vaculíkovy a duše v očistci

 

Čtvrtek

28.6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

18:30

Za zemř. rodiče Kratochvílovy, za zemř. děti a

 

žijící a zemř. rodinu

 

Pátek

29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

18:30

Za zemř. Anežku Bortlíkovu a celou žijící a

 

zemřelou rodinu

Sobota

30.6.

Sobotní památka Panny Marie, nebo Sv. prvomučedníků římských

7:30

Za zemř. Jana Lamače, Miloše, a Františku Balaštíkovy, dceru, řehol. sestru Sabinu

 

a celou zemřelou rodinu

 

Neděle

1.7.

13. neděle v mezidobí –

7:30

Za farnost

10:30

Za zemř. Štěpána Kopúnca a celou žemř. rodinu

14:30

Prosebné procesí ke sv. Janu a Pavlu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.