Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 11. týden v mezidobí, 17.6. – 24.6. 2018

Zveřejněno 18.6.2018

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

17.6.

11. neděle v mezidobí –

7:30

Za farníky

10:30

Za Františka a Květoslavu Havlíkovy a syna

 

Františka

 

Pondělí

18.6.

Pondělí v 11. týdnu mezidobí

18:30

Za Gabriela a Helenu Holešínských, dceru

 

Jiřinu a manžela a celou žijící a zemř. rodinu

 

Úterý

19.6.

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

   
 

Středa

20.6.

Středa v 11. týdnu v mezidobí

18:30

Za duše v očistci

   
 

Čtvrtek

21.6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18:30

Za zemř. mládence Josefa Štěpánka a žijící a

 

zemř. rodinu

 

Pátek

22.6.

Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

18:30

Za + rodiče Havlíkovy, syna Josefa, + rodiče

 

Flašárovy, celou žij. a + rodinu a duše v očistci

Sobota

23.6.

Sobotní památka Panny Marie

7:30

Za Františka a Ludmilu Lamačovy, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

11:00

Za všechny žijící a zemř. spolužáky z ročníku 1943 a 1953

 

Neděle

24.6.

Slavnost Narození Jana Křtitele – 12. neděle v mezidobí

7:30

Za zemř. Jana Skočíka a celou zemř. rodinu

10:30

Za vycházející mládež ZŠ a za farnost

15:00

Primice v Hodoníně

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.