Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 3.6. 2018 – 10.6. 2018

Zveřejněno 4.6.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
3.6 9. neděle v mezidobí   Slavnost Těla a Krve Páně – euch průvod
10:00 Ke cti Nejsvětější svátosti Oltářní a celou farnost
4.6   18:30 Za Františku a Josefa Štěpánkovy a živou a zemřelou rodinu
   
5.6 Pam. sv. Bonifáce    
6.6 Sv. Norbert 18:30 Za Stanislava Kramáře, manželku, syna, dceru a zetě a za Jana Hanáka
   
7.6   18:00 Za zemřelého Vladimíra Hrabala, jeho zemřelé rodiče a za zemřelou rodinu Vagundovu
   
8.6 Slav. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:30 Za Zuzanu a Františka Kaděrovy a dceru Hanu Fajtlovu, živou a zemřelou rodinu
   
9.6 Neposkvr. Srdce P. Marie 7:30 Za Františka a Marii Špérovy, dceru, 2 syny a duše v očistci
   
10.6 10. neděle v mezidobí   Průvod ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
10:00 Za farnost a vyprošení milosti z nevyčerpatelného zdroje Srdce Ježíšova

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.