Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 27.5. 2018 – 3.6. 2018

Zveřejněno 28.5.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
27.5 Slav. Nejsvětější Trojice 7:30 Za Blaženu a Miroslava Macháčka a celou živou a zemřelou rodinu
10:30 za všechny zemř.a žijící dobrodince kaple Nejsv.Trojice v naší farnosti
18:00 Májová pobožnost a svátostné požehnání
28.5   18:30 Za Marii Špérovou, otce Jana Pavelku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
29.5      
30.5 Sv. Zdislavy 16:00 Příležitost ke svátosti smíření
18:00 Za zemřelé Břetislava a Annu Škápíkovy
31.5 Svátek Navštívení P. Marie 18:00 Za Pavla Hodesa,syna,živou a zemřelou rodinu
18:45 Adorace před 1. pátekm
1.6   15:00 Pohřeb pana Petra Ištvánka
1.6 Pam. sv. Justina 18:30 Za zemřelého Přemysla Mokrušu, sourozence, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
22-06:00 Celonoční adorace
2.6 Památka P. Marie 6:00 Ukončení adorace
6:30 za odprošení hříchů a kající mysl hříšníků
3.6 9. neděle v mezidobí   Slavnost Těla a Krve Páně
10:00 Ke cti Nejsvětější svátosti Oltářní a celou farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.