Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 20.5. 2018 – 27.5. 2018

Zveřejněno 21.5.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
20.5 Slav. Seslání Ducha Svatého 7:30 Za farnost
10:30 za děti, které přistupoují k 1.sv.přijímání, jejich rodiče a kmotry
18:00 Májová pobožnost a svátostné požehnání
21.5 Výročí posvěcení katedrály v Brně 18:30 Za rodinu Sládkovou, Miroslava Jambora, rodinu Hodesovu a duše v očistci
   
22.5   7:30 pouť dětí a doprovodu na sv. Hostýn
23.5   18:30 Za rodiče Trávníkovy, Hanispákovy a celou živou i zemřelou rodinu
   
24.5 Sv. J.Krista, Nejv. a věč. Velekněze 18:00 Za žij. a zemř. kostelníky a naše ministranty
   
25.5 Sv. Řehoře VII., papeže 18:30 Za Marii Bílkovou, bratra a manželku, za rodiče, za živou a zemřelou rodinu
   
26.5 Pam. sv. Filipa Neriho 7:30 Za Josefa Hercoga a duše v očistci
   
27.5 Slav. Nejsvětější Trojice 7:30 Za Blaženu a Miroslava Macháčka a celou živou a zemřelou rodinu
10:30 za všechny + a žij.dobrodince kaple Nejsv.Trojice v naší farnosti
18:00 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.