Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 7. týden velikonoční 13.5. 2018 – 20.5. 2018

Zveřejněno 14.5.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
13.5 7. neděle velikonoční
Nanebevstoupení Páně
7:30 Za rodinu Bízovu, Patočkovu, manžele Lamačovy a za dar života 70ti let
10:30 Za farnost a za matky v naší farnosti
15:00 Májová pobožnost a sv. požehnání
17:30-35 Žarošice – fatimská třináctka
14.5 Svát. sv. Matěje 18:30 Za Petra a Vlastu Jaroškovy, rodiče Varmužovy a za živou a zemřelou rodinu
15.5      
16.5 Svátek sv. Jana Nepomuc. 18:30 Za Františka Brablce, dvoje rodiče a celou rodinu
   
17.5   18:00 Za zemřelé rodiče Františka a Marii Hanáčkovy, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
18.5   18:30 Za zemřeleho Pavla Sedlmayera a za žijící a zemřelou rodinu
19.5   7:30 Za zemř. rodiče Antonína a Kateřinu Mórovy, děti Marii a Antonína, rodinu Tesaříkovu , Gazdovu a celou zemř. a žij. rod. a celou farnost
14:00 Za jubilanty slavící 60 let, ročník 1958 a za zemřelé spolužáky
19:30 Vigilie Ducha sv. – za dary Ducha sv. pro celou farnost
20.5 Slav. Seslání Ducha Sv. 7:30 Za farnost
10:30 Za děti, které přistupují k 1.sv.přijímání, jejich rodiče a kmotry

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.