Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 6. týden velikonoční 6.5. 2018 – 13.5.2018

Zveřejněno 9.5.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
6.5 6. neděle velikonoční 7:30 Za farnost
10:30 Za žijící a zemřelé hasiče
14:30 Májová pobožnost a svátostné požehnání
7.5   18:30 Za zemřelou Zdenku Hanáčkovu, bratra Milana, za zemřelé rodiče Hanáčkovy a Špačkovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
8.5 P.Marie, Prostřednice všech milostí 18:30 Za nenarozené děti
   
9.5   18:00 Za zemřelé Olgu a Rostislava Fialovy
10.5 Začíná novéna k Duchu sv. 18:00 za Jiřinu Vrbovou, za Jiřinu Kourkovou a rodinu Šlapetovu a Fialovu
   
11.5   18:30 Za Františka Buštíka, rodiče Sasínkovy, celou živou a zemřelou rodinu
   
12.5   7:30 Za zemřelého Ladislava Vaculoviče, Marii a Vlastimila Pazderkovy, vnučku Janu a svoje rodiče
   
13.5 7. neděle velikonoční
Nanebevstoupení Páně
7:30 Za rodinu Bízovu, Patočkovu, manžele Lamačovy a za dar života 70ti let
10:30 Za farnost a za matky v naší farnosti
15:00 Májová pobožnost a sv. požehnání
17:30-35 Odjezd do Žarošic – Fatimská třináctka

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.