Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 5. týden velikonoční 29.4.– 6.5. 2018

Zveřejněno 30.4.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
29.4 5. neděle velikonoční 7:30 Za farníky
10:30 Za zemřelého Karla Esterku, bratra, sestru, rodiče a duše v očistci
14:15-30 Svátostné požehnání a procesí ke sv. Markovi
30.4   18:30 Za Antonína Konečného, manželku Marii, dvoje rodiče, sourozence a celou zemřelou rodinu
   
1.5 Sv. Josefa, dělníka 18:30 Za manžele Martina a Blaženu Trávníkovy, dva syny, dvoje rodiče, celou rodinu, duše v očistci a manžele Ševčíkovy
   
2.5 Pam. sv. Atanáše 18:00 Za Františka a Jiřinu Havlíkovy, zetě a dvoje rodiče
   
3.5 Svát. sv. Filipa a Jakuba 18:00 Za Petra Brablce, rodiče Brablcovy, Turzíkovy a celou rodinu
18:45 Adorace před 1. pátekm
4.5   18:30 Za zemřelého Petra Bravence, zemřelé rodiče, sourozence a duše v očistci
22:00-06:00 Celonoční adorace
5.5   7:15 za Ludmilu Pecháčkovou (1. výr.), a zemř. rodiny Skočíkovu, Šilerovu, Osičkovu a Dubinovu a duše v očistci
14:30 za jubilanty ročníku 1948 a zemř. spolužáky a na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
6.5 6. neděle velikonoční 7:30 Za farnost
10:30 Za žijící a zemřelé mutěnické hasiče
14:30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.