Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 4. týden velikonoční 22.4.– 29.4. 2018

Zveřejněno 25.4.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
22.4 4. Ne. velik. Dobrého Pastýře
Neděle dobrého pastýře
7:30 Za Josefa Brablce, matku, duše v očistci a celou živou i zemřelou rodinu
10:30 Za farníky
23.4 sv. Vojtěch 18:30 Za zemřelého Josefa Bognára, vnuka Libora a celou zemřelou rodinu
24.4 Sv. Jiří    
25.4 Svátek sv. Marek 18:00 Za rodiče Němcovy, Mokrých a za jejich dcery a syny a duše v očistci
26.4   18:00 Za Josefa Mitysku a celou živou a zemřelou rodinu
27.4   18:30 Za zemřelé rodiče Trávníkovy a syna Vojtěcha, za zemřelé rodiče Glosovy a dceru Ludmilu, zemřelou rodinu Berkovu, Zálešákovu a celou živou a zemřelou rodinu
   
28.4 Sv. Petr Chanel, kn. a muč., sv. Ludvík M. Grignion z Montfordu, kněz 7:30 Za Marii a Metoděje Štětkovy a celou rodinu
9:30 Za zemřelé rodiče Severovy a Špérovy, dva syny Vojtěcha a Rostislava, dceru Ludmilu, za 50 let společného manželství za vyprošení Božího požehnání pro celou rodinu,
29.4 5. neděle velikonoční (cyklus čtení B) 7:30 Za farníky
10:30 Za zemřelého Karla Esterku, bratra, sestru, rodiče a duše v očistci
14:15-30 Svátostné požehnání-Procesí ke sv. Markovi

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.