Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 3. týden velikonoční 15.4.– 22.4. 2018

Zveřejněno 16.4.2018

 

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

15.4.

3. neděle velikonoční –

7:30

Za farníky

10:30

Za + Hanu Mazuchovou, její + rodič. s prosbou

 

o Boží pomoc pro jejich děti s rodinami

 

Pondělí

16.4.

Pondělí po 3. Neděli velikonoční

18:30

Za Matouše a Viktorii Hajduchovy a žijící

 

a zemř. rodinu

 

Úterý

17.4.

Úterý po 3. Neděli velikonoční –

   
 

Středa

18.4.

Středa po 3. Neděli velikonoční

18:00

Za zemř. Emílii a Františka Hanáčkovy a celou

 

žijící a zemř. rodinu

 

Čtvrtek

19.4.

Čtvrtek po 3. Neděli velikonoční

18:00

Za Blaženu Miklíkovu,vnuka Tomáše a 2 rodiče

   
 

Pátek

20.4.

Pátek po 3. Neděli velikonoční

18:30

Za +Augustina Charuzu, + rodiče a + prarodiče,

 

za + Vladimíra Davida, žijící a zemř. rodinu Davidovu, Hajtmarovu a Sovovu

Sobota

21.4.

Sobota po 3. Neděli velikonoční – sv. Anselma,bisk. a uč.círk.

7:30

Na poděk. za 50 let manžel. života s prosbou o

 

Boží pomoc a pož. do dalších let, za obrácení hř.

 

Neděle

22.4.

4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře –

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za Josefa Brablce, matku, duše v očistci a celou

 

žijící a zemř. rodinu

10:30

Za farníky

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.