Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb –2. týden velikonoční 8.4.– 15.4. 2018

Zveřejněno 10.4.2018

 

den

hodina

Bohoslužby

Neděle

8.4.

2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství

7:30

Za rodiče Tomčalovy a Kmentovy celou žij.

 

a zemř. rodinu

10:30

Za farníky a milost Božího milosrdenství

 

Pondělí

9.4.

Slavnost Zvěstování Páně

18:30

za + Růženu a Matěje Mrákovy a celou zemř.

 

rodinu a duše v očistci

 

Úterý

10.4.

Úterý po 2. Neděli velikonoční–

   
 

Středa

11.4.

Památka sv. Stanislava – biskupa a mučedníka

18:00

Za zemř. rodiče Prčíkovy, syna, dceru, řehol.

 

sestru Romanu a dvoje zemř. rodiče

 

Čtvrtek

12.4.

Čtvrtek po 2. Neděli velikonoční

18:00

za Františka a Annu Dubinovy, rodiče a celou

 

žijící a zemř. rodinu

 

Pátek

13.4.

Sv. Martina I. – papeže a mučedníka

18:30

Za Františka a Františku Dubinovy, 2 rodiče,

 

sourozence a celou zemř. rodinu

Sobota

14.4.

Sobota po 2. Neděli velikonoční

7:30

Za rodiče Sládkovy a Hodesovy, žij a zemř. rod.

 

a duše v očistci

 

Neděle

15.4.

3. neděle velikonoční –

7:30

Za farníky

10:30

Za zemř. Hanu Mazuchovou, její zemř. rodiče s

 

prosbou o Boží pomoc pro jejich děti s rodinami

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.