Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Přehled bohoslužeb 1.4.2018 – 8.4.2018

Zveřejněno 4.4.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
1.4 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   žehnání pokrmů- po obou mší sv.
7:30 Za farnost
10:30 Za rodinu Karbanovu a Němečkovu, za celou žjící i zemřelou rodinu a za duše v očistci
14:30 TE DEUM a svát. požehnání
2.4 Velikonoční pondělí 8:00 Za zemřelou Zdeňku Hodesovu dceru Zdeničku a rodiče Prčíkovy
   
3.4      
4.4 Oktáv velik. 18:00 Za Jaromíra a Julii Skočíkovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
5.4 Oktáv velik. 18:00 Za Franitšku Hajdůchovou, dvoje rodiče a celou rodinu
18:45 Adorace před 1. pátekem
6.4 Oktáv velik. 18:30 Za zemřelého Jana Ševčíka, syna Pavla, dvoje rodiče a manžele Dohnálkovy
22-06:00 celonoční adorace
7.4 Oktáv velik. 6:30 Za rodiče Štěpánkovy, syna Petra a celou živou a zemřelou rodinu
   
8.4 2. neděle velikonoční 7:30 Za rodiče Tomčalovy a Kmentovy, celou živou i zemřelou rodinu
10:30 za farníky a milost Božího milosrdenství

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.