Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Přehled bohoslužeb 25.3. – 1.4.2018

Zveřejněno 26.3.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
25.3 KVĚTNÁ NEDĚLE
LETNÍ ČAS
7:30 Za Petra Ilčíka, manželku Marii, dceru Františku, zetě Jaromíra a dvoje rodiče
10:30 za farnost
14:00 Křížová cesta a svátostné požehnání
15:00 zpovídání Moravský Žižkov
26.3   7:30 Za Annu Chludilovou, manžela Jana, zetě, dvoje rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
14:30 pohřeb pana Karla Balaštíka
27.3   14:30 pohřeb pana Františka Dětinského
27.3   16:00 zpovídání Mutěnice
28.3   7:30 za Františka a Františku Janouškovy, syna Josefa a dceru Annu
29.3 ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Za žijící a zemřelé členy a členky Sv. Hodiny
19:00 Adorace členů Sv. Hodiny
21:00 Bdění v Getsemanech
30.3 VELKÝ PÁTEK   Novéna k Božímu milosrdenství
8:00 modlitba církve – breviář, ranní chvály
10:30 Křížová cesta
18:00 Vekopáteční obřady
31.3 BÍLÁ SOBOTA 8:00 modlitba církve – breviář, ranní chvály
19:30 Vigilie – za živou víru v naší farnosti
1.4 ZMRTVÝ CHVSTÁNÍ PÁNĚ 7:30 za farnost – po mši sv. žehnání pokrmů
10:30 Za rodinu Karbanovu a Němečkovu, za celou žijící i zemřelou rodinu a za duše v očistci
14:30 TE DEUM a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.