Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Přehled bohoslužeb 18.3. – 25.3.2018

Zveřejněno 18.3.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
18.3 5. neděle postní (cyklus čtení B)
sv. Cyril Jeruzalémský
7:30 Za farnost
10:30 Za Marii a Josefa Hercogovy, syna, oboje rodiče a za duše v očistci
14:30 Křížová cesta a svátostné požehnání
19.3 Slav. sv. Josefa 14:30 18:00 pohřeb pana Františka Fojtíka Za žijící a zemřelé nositele jména Josef
20.3.      
21.3   18:00 Za + Matěje a Františku Hajdůchovy, syna Jana, snachu Janu, řeholní sestru Janu,rodinu Skočíkovu, Štětkovu a celou rodinu Hajdůchovu
   
22.3   18:00 Za zemřelé rodiče Jana a Kateřinu Kmentovy, rodiče Josefa a Annu Bízovy a za těžce nemocnou osobu
  zpovídání Hovorany od 16:00
23.3   7:30 Za Petra Šindara, rodiče Šindarovy a Mokrých
17:30 Křížová cesta
  zpovídání Ratíškovice – od 16:00
24.3   7:30 Za Františka a Viktorii Holešinských, syna, dceru, zetě, vnuky a celou živou a zemřelou rodinu
  zpovídání Dolní Bojanovice – od 9:00
25.3 KVĚTNÁ NEDĚLE
LETNÍ ČAS
7:30 Za Petra Ilčíka, manželku Marii, dceru Františku, zetě Jaromíra a dvoje rodiče
10:30 za farnost
14:00 Křížová cesta a svátostné požehnání
15:00 zpovídání Moravský Žižkov – od 15:00

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.